Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Προσωπικά δεδομένα και διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (Σχέδιο Νόμου)

 Διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών διαφόρου περιεχομένου (DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, άδειες κυκλοφορίες οχημάτων, κλπ)

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο Τόσκα, το σχέδιο νόμου σχετικά με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ (link is external) του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, το οποίο αναφέρεται στην προστασία των δεδομένων.
Η απόφαση 2008/615/ΔΕΥ (απόφαση Prüm) αποτελεί για την Ελλάδα νομικώς δεσμευτική ενωσιακή πράξη που σκοπό έχει την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (πρώην τρίτος πυλώνας) και ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με την πρόληψη και διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων.

πηγή lawspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :