Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ποιες οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αλλοδαπών;

 

 •  Ο έλεγχος της νομιμότητας αλλοδαπών.
 •  Η έκδοση και η εκτέλεση αποφάσεων διοικητικής απέλασης, καθώς και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων απέλασης.
 •  Η τακτοποίηση πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χάρτη και Ελβετικής Συνομοσπονδίας.
 •  Η άσκηση του διαβατηριακού ελέγχου στα συνοριακά σημεία διέλευσης.
 •  Η παροχή στοιχείων για θέματα ιθαγένειας στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 •  Η παραλαβή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, ήτοι για χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας.
 •  Η εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας (λήψη συνέντευξης και απόφασης).
 •  Η εξέταση αιτημάτων για χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος του άρθρου 8 του Π.Δ. 61/1999.
 •  Η εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα.
 •  Η εξέταση αιτημάτων κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου.
 •  Η χορήγηση εγγράφων που αφορούν σε αιτούντες διεθνούς προστασίας, αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους επικουρικής προστασίας, δικαιούχους ανθρωπιστικού καθεστώτος του άρθρου 8 του Π.Δ. 61/1999 και ανιθαγενείς.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :