Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

ΠΟΜΕΝΣ: Ζητάμε τροποποίηση για την απαλλαγή μετά από 24ωρη υπηρεσία

 


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ έστειλε επιστολή προς την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία σχετικά με την απαλλαγή μετά από 24ωρη εκτέλεση υπηρεσίας και ζητάει την τροποποίηση του νόμου


ΘΕΜΑ: Απαλλαγή μετά από 24ωρη εκτέλεση υπηρεσίας

ΣΧΕΤ : α. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’1139 – Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα)
            β.  Έγγραφο Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  ως ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, έγινε αποδέκτης και σας γνωστοποιεί το θέμα που αφορά στην χορήγηση απαλλαγής μετά από 24ωρη εκτέλεση υπηρεσίας.      
        
  1.  Σύμφωνα με το άρθρο 7 της (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης καθορίζεται ότι: «Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας».

  1.  Από την ως άνω εφαρμογή της απόφασης, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές οι Διοικήσεις των Μονάδων δεν χορηγούν την απαλλαγή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στις περιπτώσεις των Κυριακών και των επίσημων αργιών που η επόμενη μέρα είναι καθημερινή, με αποτέλεσμα το προσωπικό να καλείται να εργάζεται για 32 συνεχόμενες ώρες, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του προσωπικού.
           
  1. Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

        Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν τούτου προτείνει, για την θεραπεία αυτής της δυσλειτουργίας, την τροποποίηση του άρθρου 7 της (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όπως παρακάτω:
 «Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας εφόσον η επόμενη ημέρα είναι αργία. Στις περιπτώσεις που εκτελούν υπηρεσία Κυριακή ή επίσημη αργία και η επομένη είναι εργάσιμη θα δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα.»  
                                                                     Μετά τιμής
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
             Ο                                                                                                 Ο
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
     Επγός (ΥΔΚ)                                                                                     Λγος (ΠΖ)

πηγή pomens.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :