Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Τι ισχύει σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο για όσους κατατάχθηκαν σε ΕΔ και ΣΑ από 1/1/2017

 Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η/1/2017 μέχρι και σήμερα, οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123- 127 του Ν. 4472/2017 για το νέο μι­σθολόγιο διαμορφώνονται σε χαμηλό­τερα επίπεδα από αυτά που λαμβάνουν σήμερα, θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνητικών διαφορών που προκύ­πτουν, καθώς αυτοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά», επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31/12/2016!

Όσοι θα καταταγούν από εδώ και στο εξής στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του Ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο, χω­ρίς να δικαιούνται την «προσωπική διαφορά».

πηγή staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :