Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Έκθεση του ΣτΠ: Η πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας των προσφύγων

 

Την ειδική έκθεσή του με θέμα «Η πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας των προσφύγων - Ζητήματα διοικητικής διαχείρισης και δικαιωμάτων» έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Συνήγορος του Πολίτη, Αντρέας Ποττάκης.
Στην πρώτη της ειδική έκθεση για τα θέμα, η Ανεξάρτητη Αρχή αποτυπώνει τα συμπεράσματά της για τη διαχείριση των πληθυσμιακών ροών, µε ιδιαίτερη έμφαση στη χρονική περίοδο από την έκρηξη του αριθμού των μετακινούμενων πολιτών τρίτων χωρών μέχρι και ένα έτος περίπου από την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Την εκδήλωση για την παρουσίαση της έκθεσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας, χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η ειδική έκθεση έχει στόχο να αναδείξει τον βαθμό και το επίπεδο ανταπόκρισης της ελληνικής διοίκησης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις απαιτήσεις του φαινομένου, τόσο στην πιο ακραία εκδήλωσή του, όσο και στην παρούσα, πιο προβλέψιμη και ασφαλώς περισσότερο διαχειρίσιμη. Περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του Συνηγόρου του Πολίτη μετά από δεκάδες αυτοψίες σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου, σε δομές προσωρινής φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα, και σε δομές κράτησης σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Αναφέρεται επίσης στην εμπειρία από τη συμμετοχή του Συνηγόρου ως μηχανισμός άσκησης εξωτερικού ελέγχου σε επιχειρήσεις επανεισδοχής αλλοδαπών από την Ελλάδα προς την Τουρκία στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας. Για την εκπόνηση της ειδικής έκθεσης ο Συνήγορος συνέλεξε, συνέκρινε και αξιολόγησε πληροφορίες από στοιχεία, δημόσιες δηλώσεις και παρεμβάσεις, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, συνεργάστηκε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων και ανέλυσε θεσμικές πρωτοβουλίες και κανονιστικές πράξεις. Με τον τρόπο αυτό, αποδόθηκαν τεκμηριωμένα τα συνολικά πορίσματα της Ανεξάρτητης Αρχής για τον ρόλο των εθνικών, πρωτίστως, αλλά και των ευρωπαϊκών, οργάνων, δομών και υπηρεσιών στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και των προσφυγικών πληθυσμών στη χώρα, με γνώμονα την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, µε ιδιαίτερες αναφορές στα δικαιώματα των παιδιών και την προστασία των ευάλωτων ομάδων.

πηγή lawnet.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :