Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Εξάντληση πιστώσεων για τα καύσιμα κίνησης οχημάτων της Δ.Α. Δράμας.

 
Δράμα, 19-07-2017 
Αρ.Πρωτ.:2876/5/232
Προς: -   Βουλευτή Δράμας με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Χρήστο.
-          Βουλευτή Δράμας με τη Ν.Δ. Κ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ Δημήτριο.
-          Βουλευτή Δράμας με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κα ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χαρά.
-          ΓΕ.Π.Α.Δ.  Α.Μ.Θ.
-          Δ.Α. Δράμας.
-          Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Θέμα: ΄΄Εξάντληση πιστώσεων για τα καύσιμα κίνησης οχημάτων της Δ.Α. Δράμας.΄΄

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’αρίθμ. 4302/17/1436777 από 14-07-2017 διαταγή της Δ.Α. Δράμας, ο ανεφοδιασμός των υπηρεσιακών οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης για όλες τις υπηρεσίες της Δ.Α. Δράμας θα γίνεται από τη Δ.Α. Καβάλας, πλην των υπηρεσιών που εδρεύουν στο Παρανέστι οι οποίες θα ανεφοδιάζουν τα υπηρεσιακά οχήματα από τη Δ.Α. Ξάνθης, λόγω εξάντλησης των πιστώσεων των καυσίμων κίνησης. Επίσης για τον ίδιο λόγο, βάσει της υπ’αρίθμ.  4302/17/1451876 από 17-07-2017 διαταγή της Δ.Α. Δράμας, αναστέλλονται όλες οι κινήσεις των βενζινοκίνητων υπηρεσιακών οχημάτων πλην άκρως εκτάκτων περιπτώσεων.
Βάσει των παραπάνω διαταγών της Δ.Α. Δράμας, οι Συνάδελφοι μας είναι αναγκασμένοι ανά δύο μέρες περίπου να μετακινούνται εκτός του Νομού μας, διανύοντας από 75 ως και 150 χλμ. περίπου ώστε να ανεφοδιάσουν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα και να επιστρέψουν στην έδρα τους. Η μετακίνηση τους αυτή πραγματοποιείται βάσει των ανωτέρω διαταγών της Δ.Α. Δράμας χωρίς να τους χορηγείται φύλλο πορείας σύμφωνα με το αρθ. 21 παρ.1 του Π.Δ. 100/2003 για το συγκεκριμένο λόγο, καθώς και χωρίς να τους καταβάλλονται τα οδοιπορικά τους έξοδα βάσει του Ν. 4336/2015, όπου αυτά προβλέπονται, αφήνοντας τους εκτεθειμένους σε οποιονδήποτε κίνδυνο παρουσιαστεί κατά τη μετακίνηση τους.
Διανύοντας λοιπόν το 2017, διαπιστώνουμε ότι  οι πολίτες του Νομού μας είναι υποχρεωμένοι να στερούνται των αστυνομικών υπηρεσιών μας για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος. Αυτό συμβαίνει  λόγω του ότι οι Συνάδελφοι μας είτε οφείλουν να κάνουν ΄΄ αυστηρή οικονομία ΄΄ στις μετακινήσεις των βενζινοκίνητων υπηρεσιακών οχημάτων, είτε οφείλουν να μεταβαίνουν στην Καβάλα ή στη Ξάνθη για τον ανεφοδιασμό των πετρελαιοκίνητων  υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α Δράμας ΄΄σπαταλώντας΄΄ αδικαιολόγητα τις  ώρες εργασίας τους, χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων σχετικά με την ασφάλεια και την αποζημίωση τους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη βρισκόμαστε στο μέσο της χρονιάς καθώς και ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα σαφή ημερομηνία επίλυσης στο θέμα των πιστώσεων των καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α. Δράμας,  καταγγέλλουμε όλα τα παραπάνω για τη μη τήρηση των προβλεπομένων διαταγών για τη μετακίνηση των Συναδέλφων μας, την εξάντληση των πιστώσεων καυσίμων κίνησης για όλα τα οχήματα της Δ.Α. Δράμας και την αναποτελεσματική λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού μας προς τον φορολογούμενο πολίτη, ζητώντας παράλληλα την άμεση επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την έλλειψη πιστώσεων καυσίμων κίνησης.

                                             Για το Δ.Σ.
                 Ο                                                                 Ο
          Πρόεδρος                                               Γενικός Γραμματέας 
ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος                               ΖΛΑΤΟΣ Βασίλειος

πηγή sayndr.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :