Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών : Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)

 


Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) στεγάζεται σε ειδική πτέρυγα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, σε εγκαταστάσεις ελεγχόμενου περιβάλλοντος και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ώστε να διασφαλίζει την εχεμύθεια και την αξιοπρέπεια των συμβαλλομένων. Η οργάνωση και η λειτουργία της είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικότερα η Μ.Ι.Υ.Α. περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, εξεταστήρια, εμβρυολογικό εργαστήριο, χειρουργείο, χώρο ανάνηψης, εργαστήριο σπέρματος και τράπεζα κρυοσυντήρησης.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Μ.Ι.Υ.Α. είναι εξοπλισμένες και εφοδιασμένες με τεχνολογίες και προϊόντα υψηλών διεθνών προδιαγραφών, ελέγχοντας και παρατηρώντας διαρκώς τις συνθήκες περιβάλλοντος, ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα ποσοστά επιτυχίας στα υπογόνιμα ζευγάρια που προσφεύγουν σε αυτήν.
Όλες οι διαδικασίες και διεργασίες εκτελούνται μέσω προτύπων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας.
Το προσωπικό είναι επιλεγμένοεπιστημονικά καταρτισμένο και έμπειρο να επιλέξει και να διαχειριστεί τις διεργασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εξέτασης και κρυοσυντήρησης σπέρματος, παρακέντησης επιδιδυμίδας/βιοψίας όρχεων, ωοθυλακικής παρακολούθησης και διέγερσης, ενδομήτριας σπερματέγχυσης, ωοληψίας με ελαφρά νάρκωση, κλασικής γονιμοποίησης και μικρογονιμοποίησης με επιλογή των ικανότερων σπερματοζωαρίων, εμβρυολογικής παρακολούθησης με time lapse, υποβοηθούμενης εκκόλαψης και προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης και ελέγχου με laser, εμβρυομεταφοράς σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των εμβρύων και κρυοσυντήρησης – υαλοποίησης ωαρίων- εμβρύων.
Όλες τις πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της Μονάδας μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ

πηγή  ivfnna.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :