Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Εκταμίευση δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ & Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

   1. Γνωρίζεται ότι έχει δοθεί εντολή από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εκταμίευση δανείων αρχικά σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. Χρεωστικά Ομόλογα για λόγους υγείας. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση των δανείων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017.
    - Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκταμίευσης και για όλες τις άλλες αιτίες χορήγησης των εν λόγω δανείων.
  2. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτουν στην Εθνική Τράπεζα και έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους. Για αυτούς που δεν είχαν δηλώσει Τραπεζικό Λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή είχαν δηλώσει πλην όμως εμφαίνονταν δεύτεροι δικαιούχοι αυτού, θα εισπράξουν τα δάνειά τους με χρηματική εντολή στο όνομά τους σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, με την ταυτότητά τους.
  3. Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου & 3,6% επί των τόκων του δανείου.
  4. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε 36 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατηθούν από την μισθοδοσία των υπαλλήλων, με έναρξη την μισθοδοσία του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και λήξη την μισθοδοσία του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ

πηγή teapasa.gr


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :