Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

ΔΕΙΤΕ Ποιοί Δικαιούνται Νοσηλεία στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)

 Πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλεία στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού  εiναι:
 Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας.
Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν ενεργεία του Στρατού¨ Ξηράς και της Αεροπορίας μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Ιεραρχίας τους (ΓΕΣ-ΓΕΑ).
Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι εν ενεργεία και αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μέτοχοι του ΜΤΣ (αυτο αποδεικνύεται απο σχετική βεβαίωση).
Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία της τέως Χωροφυλακής.
Συνταξιούχοι ΝΙΜΤΣ, ΜΤΣ και Υπάλληλοι καθώς και μέλη οικογενειας Α’ βαθμού.
Τα μέλη οικογενειών των ανωτέρω, ητοι σύζυγος, κόρες μέχρι το γάμο τους, αγόρια μέχρι ενηλικίωσης τους και γονείς.
Οι υπαγόμενοι στην πολεμική διαθεσιμότητα και εφόσον έχουν επιλέξει την υγειονομική περίθαλψη του Στρατιωτικού Συνταξιούχου.


πηγή epiruscorner.g

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :