Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δικαστήριο απέρριψε την εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης λόγω μέθης οδηγού και συνυπαιτιότητα επιβάτη

 


Απορριπτική ήταν δικαστική απόφαση για εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης οδηγού μηχανής λόγω μέθης και στον συνεπιβάτη για διακινδύνευση επιβίβασης

Εκτροπή Μοτοσυκλέτας
Αποκλειστική υπαιτιότητα του εν μέθη οδηγού μοτοσυκλέτας (1,50 gr/lt αίματος), ο οποίος κινούμενος με υπερβολικά ανεπίτρεπτη ταχύτητας και λόγω υγρασίας και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, πλησιάζοντας σε διασταύρωση, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του και να εκτραπεί δεξιά της πορείας της, συρόμενη 10 μέτρα στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, (παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1, 2 και 3 του ΚΟΚ).
Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη
Κρίθηκε συνυπαίτια του θανάσιμου τραυματισμού της σε ποσοστό 30% η θανούσα συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας (παράβαση άρθρ. 12 παρ. 6 ΚΟΚ).
Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης λόγω Μέθης Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή Οδηγού – Απορριπτέα Αιτιώδης Συνάφεια (1)
Γενεσιουργό αίτιο της πρόκλησης του ατυχήματος ήταν η υπερβολική ταχύτητα αφού η διαπιστωθείσα μέθη (1,50 gr/lt αίματος) κρίθηκε ότι δεν διατάραξε τις αντιδράσεις, τους οδηγικούς αυτοματισμούς και τις αντανακλαστικές του ικανότητες του οδηγού. Συνεπώς δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη πρόκληση του ατυχήματος και συνεπώς απορριπτέα η παρεμπίπτουσα αγωγή του ασφαλιστή ως αβάσιμη.
Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος Συνεπιβάτη – Διακινδύνευση λόγω επιβίβασης σε όχημα με μεθυσμένο οδηγό (2)
Απορρίπτεται ως αόριστος καθότι αποδείχθηκε ότι αν και διασκέδαζε μαζί με τον υπαίτιο οδηγό στο ίδιο κέντρο, ήταν σε διαφορετική παρέα. Συνεπώς δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τι ποσότητα αλκοόλ είχε καταναλώσει, ώστε να εκτιμήσει εάν αυτός ήταν σε θέση να οδηγήσει την δίκυκλη μοτοσυκλέτα του.
Ψυχική Οδύνη
Για τον θάνατος 31χρονης χημικού μηχανικού επιδικάσθηκαν ανά 80.000 ευρώ σε καθένα από τους γονείς της θανούσας (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 100.000 ευρώ).
Σχόλια –Παρατηρήσεις
1.Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης λόγω Μέθης – Απαιτείται ο Αιτιώδης Σύνδεσμος
Απαιτείται να συντρέχει αιτιώδης σύνδεσμος (συνάφεια) μεταξύ της οδηγήσεως υπό την επίδραση οινοπνεύματος και της επελεύσεως του ζημιογόνου και συγκροτούντος την ασφαλιστική περίπτωση, τροχαίου ατυχήματος. Η εν λόγω προϋπόθεση απαιτείται εφόσον το τροχαίο ατύχημα, συνέβη μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3557/2007 και ασχέτως αν στην ασφαλιστική σύμβαση η εν λόγω εξαίρεση έχει συμφωνηθεί με βάση την διατύπωση της προϊσχύσασας αντίστοιχης ρυθμίσεως του άρθρου 25 περ. 8 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ, κατά την οποία ήταν δυνατόν να συμφωνηθεί η εξαίρεση της ασφαλιστικής καλύψεως και αν ακόμη η διαπιστωθείσα «μέθη» ουδεμία επίδραση είχε στο ατύχημα. Βλ. σχετικώς και ΑΠ 158/2015, ΕΣυγκΔ 2016/498,
Ομοίως και η Ειρ.Χαν. 177/2017, ΕΣυγκΔ 2017/51.
2.Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος – Επιβίβαση σε όχημα με μεθυσμένο οδηγό – Απορριπτέα
Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι είχε γίνει αντιληπτό τόσο από τους επιζήσαντες όσο και από τον θανόντα συνεπιβάτη, οι οποίοι ήσαν μαζί με τον οδηγό του οχήματος σε γαμήλια δεξίωση, ότι αυτός είχε κάνει χρήση αλκοόλ, η οποία τους ήταν γνωστό ότι του απαγορευόταν λόγω των προβλημάτων υγείας του (καρκινοπαθής, υποβαλλόμενος σε χημειοθεραπεία). Επιπροσθέτως δεν ήταν εξωτερικά αντιληπτή – λόγω του μετρίου μεγέθους της μέθης – η επίδραση που αυτή είχε στην οδηγική του ικανότητα, πράγμα που αποδείχθηκε συνδυαστικά από το τελικό αποτέλεσμα και τις μετρήσεις στο αίμα του, δίνοντας έτσι εύλογα την εντύπωση στους επιβαίνοντες στο όχημα τους φίλους του ότι, είναι σε καλή κατάσταση, δυνάμενος να οδηγήσει και να μεταφέρει αυτούς ασφαλώς. Απορριπτέα συνεπώς η σχετική ένσταση ως κατ΄ουσίαν αβάσιμη. Εφ.ΑΘ. 650/2013, ΕΣυγκΔ 2015/479

αναδημοσίευση από asfalisinet.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :