Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πως μπορούν να βοηθηθούν αστυνομικοί και οι οικογένειες τους σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος

 Από τον γενικό γραμματέα της ΠΟΑΞΙΑ Ανδρέα Βέλλιο, λάβαμε στο email του bloko.gr το κείμενο ενημέρωσης που ακολουθεί με τίτλο επιλογής, Ενημέρωση για τον ειδικό λογαριασμό 
αλληλοβοηθείας του Ιδρύματος ‘’Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας’’


Αγαπητοί συνάδελφοι

Διαπιστώνω καθημερινά πως σε όλη την επικράτεια υπάρχουν συνάδελφοι, άνδρες και γυναίκες, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, οι οποίοι μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη οικονομικά κατάσταση έχουν και την ατυχία είτε να ασθενήσουν είτε να πάθουν κάποιο ατύχημα, αυτοί ή τα μέλη των οικογένειών τους . Η Πολιτεία και το σύστημα υγείας όμως δυστυχώς αδυνατεί τις περισσότερες φορές να καλύψει τα προβλήματα που προκύπτουν και οδηγεί τους συναδέλφους σε ιδιωτικά νοσοκομεία/κλινικές ενώ οι δαπάνες που χρειάζονται καλύπτονται εν μέρει και σπάνια εξ ολοκλήρου. Οφείλω λοιπόν να υπενθυμίσω σε όλους την ύπαρξη του Ιδρύματος ‘’ "Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας ‘’, στο Δ.Σ του οποίου έχω την τιμή να συμμετέχω ως εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α . Στο Ίδρυμα ,εκτός από τις Παιδικές Κατασκηνώσεις , λειτουργούν και οι Λογαριασμοί αλληλοβοηθείας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» είναι κατά βάση, ένας λογαριασμός αλληλοβοηθείας, που συστάθηκε με σκοπό να εξασφαλίζεται και παρέχεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και της οικογένειάς του μία ουσιαστική βοήθεια και έμπρακτη συμπαράσταση με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της πρόνοιας, της παροχής φροντίδας και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Σώματος. Μέτοχοι είναι υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, οι μέτοχοι μπορούν τα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής και μετά τη συνταξιοδότησή τους για δέκα (10) χρόνια, με τη συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους δικαιούχους για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών, που μπορεί να οφείλονται σε θάνατο, σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης, σε βαριά νόσο του μετόχου ή μέλους της οικογένειάς του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτούνται δαπάνες πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, σε φυσικές καταστροφές ή σε θάνατο συζύγου ή τέκνου του μετόχου.

Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από το συγκεκριμένο λογαριασμό είναι κατά σειρά προτεραιότητας ο ίδιος ο μέτοχος, ο/η σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του μετόχου, καθώς και οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου.

Για την παροχή της οικονομικής ενίσχυσης, ο ενδιαφερόμενος-μέτοχος υποβάλλει στο Ίδρυμα αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά , όπου αναφέρονται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, καθώς και οι λόγοι που επιβάλλουν την οικονομική του ενίσχυση.

Το αίτημα του μετόχου υποβάλλεται για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αφού εξετάσει το αίτημα ουσιαστικά και νομικά, αποφασίζει για την παροχή ή όχι οικονομικής ενισχύσεως, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Το ύψος της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται από Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ως εξής:

    για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό από τρομοκρατική ενέργεια ή άλλο βίαιο γεγονός, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

    για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, εκτός των περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν, μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.

    για λοιπές περιπτώσεις θανάτου, ασθενειών, ατυχημάτων και κάθε άλλη περίπτωση, μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

Στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» λειτουργεί επιπλέον και ο «Λογαριασμός Αρωγής Ορφανών Τέκνων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος», μέσω του οποίου παρέχεται οικονομική ενίσχυση μία φορά το χρόνο, στα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης είναι τα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του παραπάνω προσωπικού, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου των γονέων τους, εφόσον ο αποβιώσας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ το ύψος της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης αποφασίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.Συνάδελφοι

Απευθύνομαι σε όλους, είτε έχετε κάποιο ανάλογο πρόβλημα είτε γνωρίζετε κάποιο συνάδελφο που αντιμετωπίζει και σας προτρέπω να προστρέξετε στη βοήθεια που προσφέρει το Ίδρυμα ήαλλά και σε όσους έχουν θέσεις ευθύνης Διοικητού/Προϊσταμένου να ενημερώσετε το συνάδελφο ο οποίος δε γνωρίζει την ύπαρξη αυτής της δυνατότητας. Είναι κρίμα να γίνονται έρανοι μεταξύ των συναδέλφων ή κάποιοι να προσφεύγουν στο δανεισμό από γνωστούς και φίλους για να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό θέμα υγείας τη στιγμή που αυτό μπορεί να γίνει άμεσα και πολλές φορές εξ ολοκλήρου μέσω της ενίσχυσης από τον Ειδικό Λογαριασμό. Επίσης , απευθύνομαι στους συναδέλφους οι οποίοι αποστρατεύονται και τους ζητώ να μη διαγράφονται από τον Ειδικό Λογαριασμό καθώς έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν οικονομικά για δέκα (10) έτη μετά την έξοδό τους από το Σώμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο astynomia.gr , όπου υπάρχει το σχετικό link του Ιδρύματος. Τέλος ,θέλω να σας διαβεβαιώσω πως όλα τα μέλη του Δ.Σ του Ιδρύματος πράττουμε το καλύτερο δυνατό για να σταθούμε αρωγοί και συμπαραστάτες στον πάσχοντα συνάδελφο σε όλη την επικράτεια , διαχειριζόμενοι με απόλυτα διαφανή τρόπο τις συνδρομές όλων μας , αρκεί να γίνουμε κοινωνοί των προβλημάτων τους ,πάντα με απόλυτη τήρηση των προσωπικών δεδομένων και σεβασμό του ιατρικού απορρήτου.

Ανδρέας Γ. ΒΕΛΛΙΟΣ

Γ.Γ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α

Μέλος του Δ.Σ Ιδρύματος "Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας’’ 
Πηγή bloko.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :