Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Έλεγχος του ύψους των αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη από τον Άρειο Πάγο

 


 (ΑΠ 90/2017, ΑΠ 464/2017)


Δύο νέες αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τον έλεγχο της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας
Με δύο νέες αποφάσεις του ο Άρειος Πάγος επανέλαβε (βλέπε και ΟλΑΠ 9/2015(link is external)) ότι έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αναιρετικά, στο πλαίσιο της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, το ύψος των αποζημιώσεων που επιδικάζονται από τα δικαστήρια για ψυχική οδύνη σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων.
Συγκεκριμένα, το Δ΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε δύο εφετειακές αποφάσεις, στη μία περίπτωση (ΑΠ 90/2017) κρίνοντας ότι το ποσό της αποζημίωσης που είχε επιδικαστεί ήταν πολύ υψηλό και τη στη δεύτερη (ΑΠ 464/2017) πολύ χαμηλό.
Και οι δύο αποφάσεις αφορούσαν σε επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.
Όπως επισημαίνεται στις αποφάσεις, κατά τον καθορισμό του επιδικαζόμενου ποσού σε περιπτώσεις ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, επιβάλλεται να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας ως γενική νομική αρχή και δη αυξημένης τυπικής ισχύος (άρθρα 2 παρ. 1 και 25 Συντάγματος), με την έννοια ότι η σχετική κρίση του δικαστηρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια, όπως αυτά διαπιστώνονται από τα δεδομένα της κοινής πείρας και την κοινή περί δικαίου συνείδηση σε ορισμένο τόπο και χρόνο, που αποτυπώνονται στη συνήθη πρακτική των δικαστηρίων.
Δείτε αναλυτικά τις ΑΠ 90/2017(link is external) και ΑΠ 464/2017

πηγή lawspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :