Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Έγγραφο αίτημα Ένωσης Αξιωματικών Α.Μ.Θ. για έγκαιρη θεσμική παρέμβαση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. (προαγωγή σε Α/Α' ΣΑΕΑ 2005 κ' ΤΕΜΑ2004)

 
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :