Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ίδρυση αστυνομικών φαρμακείων

 


Στα πλαίσια της πρόσφατης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέφθηκε ρητά (άρθρο 46 - Ν.4249/14) η σύσταση Αστυνομικών Φαρμακείων, τα όποια θα βρίσκονται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Σώματος. Επιπλέον, η χρονική συγκυρία της οικονομικής κρίσης καθιστά απαραίτητη την ίδρυση τους, στα πλαίσια λειτουργίας των Φαρμακείων του Ελληνικού Στρατού (με ότι σημαίνει αυτό, για τις τιμές των σκευασμάτων), αφού οι οικονομικές συνθήκες διαμορφώνουν σε πολλές περιπτώσεις δύσκολη την αγορά ακόμα και απλών – φθηνών φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 

Κατά συνέπεια οι παρούσες οικονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας αλλά και στα πλαίσια της εξυγίανσης των επιπρόσθετων παρεχόμενων υπηρεσιών προς το αστυνομικό προσωπικό κρίνεται απαραίτητη η ίδρυση και λειτουργία ενός αστυνομικού φαρμακείου που θα εξυπηρετεί τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικούς υπαλλήλους καθώς και τα προστατευόμενα από αυτούς μέλη των οικογενειών τους. Λόγω του σημαντικού αριθμού των συναδέλφων, η εκτίμηση είναι πως σύντομα θα επέλθει η απόσβεση της σχετικής δαπάνης και στη συνέχεια θα υπάρχει ανατροφοδότηση του φαρμακείου από τα έσοδα που θα έχει.

Στη κατεύθυνση αυτή η Ν.Ε.Σ.Π.Α.Α., και ειδικά εκλεγμένο μέλος της – πτυχιούχος του Τμήματος Φαρμακευτικής Σχολής του Α.Π.Θ. – σε επαφή με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς του σώματος, πραγματοποίησε τις απαραίτητες ενέργειες με την ηγεσία της Αστυνομίας στην  Β.Ελλάδα ενώ ήδη υπάρχει θετική εισήγηση και από το Α.Ε.Α. για τη δημιουργία και ίδρυση Αστυνομικού Φαρμακείου στη Θεσσαλονίκη. Στη προσπάθεια αυτή αρωγός είναι το σύνολο των συναδέλφων και οι οικογένειες τους. 

Η Ν.Ε.Σ.Π.Α.Α. πιστή στις ιδέες και αρχές της θα συνεχίζει τις προσπάθειες της για να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές ή άλλες δυσκολίες, ώστε σύντομα να πάρει σάρκα και οστά η ίδρυση Αστυνομικού Φαρμακείου και μάλιστα ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη.

ΝΕΣΠΑΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

πηγή nespaa.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :