Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Προσωπική διαφορά: Τι σημαίνει για τους απόστρατους

 

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΣΜΧΟΣ(ε.α) 
    Ο  Ενιαίος Φορέας  Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) μεταξύ των άλλων μας έφερε στη ζωή μας και ένα νέο ¨όρο¨ την προσωπική διαφορά . Γι’ αυτό το θέμα γίνονται πολλές συζητήσεις στα Μ.Μ.Ε μεταξύ των πολιτικών με κύριο στόχο τη ψηφοθηρία των κομμάτων. Το θέμα προέκυψε από τα νέα  μέτρα που πρέπει να πάρει η Κυβέρνηση για να κλείσει το τρίτο Μνημόνιο που στη πραγματικότητα είναι μέτρα ενός νέου μνημονίου. Επί του προκειμένου θα πρέπει από 1-1-2019 και πιθανόν από 1-1-2018 να εξοικονομηθούν έσοδα 1% του Α.Ε.Π ήτοι 1,8 δις € . Μέσα σε αυτό το πακέτο των μέτρων , όπου γίνεται μεγάλη συζήτηση συμπεριλαμβάνεται και η προσωπική διαφορά. Αυτή αντιπροσωπεύει ένα χρηματικό ποσό που προκύπτει μεταξύ του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης (Ε.Φ.Κ.Α) και του παλαιού (Γ.Λ.Κ) δηλαδή μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων. Ο υπολογισμός της σύνταξης  των αποστράτων (το κείμενο σε αυτούς κυρίως αναφέρεται),μέχρι τη ψήφιση του Ν.4387/16  γινότανε από το Γ.Λ.Κ  λαμβάνοντας κυρίως υπόψη , το βασικό μισθό του βαθμού (αποστρατείας ή βαθμολογικό), το χρονοεπίδομα , το επίδομα των 176€,  το ειδικών συνθηκών, τα χιλιοστά σύνταξης (ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, τα πτητικά κ.λ.π. Ο νέος φορέας υπολογισμού των συντάξεων και  των αποστράτων θα είναι ο Ε.Φ.Κ.Α ο οποίος αλλάζει τελείως τον τρόπο. Η νέα σύνταξη θα περιλαμβάνει την εθνική σύνταξη με στάνταρ ποσό για όλους τους συνταξιούχους, 384,00€ και την αναλογική σύνταξη , η οποία συνδέεται κυρίως με την παλαιά σύνταξη, τους μνημονιακούς νόμους(μειώσεις συντάξεων) και με συντελεστές που σχετίζονται με τα έτη υπηρεσίας . Οι αρμόδιοι δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο τελικό σχέδιο έκδοσης εγκυκλίου, υπολογίζεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του2017 (τελευταία ημερομηνία ) να έχουν εκδοθεί οι νέες συνταξιοδοτικές πράξεις.  Από τα μέχρι τώρα στοιχεία για την εξοικονόμηση των εσόδων του 1%του Α.Ε.Π είναι επόμενο ότι οι νέες συντάξεις Ε.Φ.Κ.Α θα είναι μικρότερες των παλαιών του Γ.Λ.Κ . Η διαφορά αυτή που θα προκύψει για έναν έκαστο των παλαιών συνταξιούχων θα ονομάζεται προσωπική διαφορά. Ασκείται πίεση από τους δανειστές (θεσμούς και Δ.Ν.Τ) αυτή να κοπεί ή τουλάχιστον να μειωθεί στο 18%.                                                
Για να αντιληφθούμε τι μας περιμένει μια τέτοια ενέργεια σχετικά με το κόψιμο ή η μείωση της προσωπικής διαφοράς θα δώσουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που αφορά απόστρατο με τα εξής υπηρεσιακά στοιχεία. Διοικητικός βαθμός ΣΜΧΟΣ, μισθολογικός βαθμός ΤΑΞΧΟς συντάξιμα έτη 36 , πτητικά 4 , μάχιμα έτη 5 , ακαθάριστη σύνταξη Γ.Λ.Κ παλαιά 2.077,98€ +35.00 (Ε.Ο.Β) =2.112,98 €. Από αυτό το ποσό θα αφαιρεθούν οι μειώσεις των μνημονιακών νόμων Ν.4024=146,50€ , Ν4051=58,32€ και Ν.4093=204,22€ ήτοι 2.112,98-146,50-58,32-204,22=1.703,94 μερικό σύνολο με Γ.Λ.Κ . Το μερικό σύνολο Ε.Φ.Κ.Α προκύπτει ως  ακαθάριστη σύνταξη με υπολογισμό Ε.Φ.Κ.Α 1.259,34 (σχετικός πίνακας) +Ε.Ο.Β 35 €=1.294,34€ . Τέλος για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς θα χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο τύπο. Προσωπική Διαφορά= Μερικό σύνολο Γ.Λ.Κ – Μερικό σύνολο Ε.Φ.Κ.Α –Περίθαλψη 6%(Γ.Λ.Κ)-Ν3865(Ε.Α.Σ) +Περίθαλψη 6%(Ε.Φ.Κ.Α) . Από το σχετικό πίνακα έχουμε: Μερικό ποσό Γ.Λ.Κ =1703,94€ , Μερικό σύνολο Ε.Φ.Κ.Α =1294,34€, Περίθαλψη 6%(Γ.Λ.Κ) =93,61€ , Μείωση Ν.3865=145,46€ , Περίθαλψη6%(Ε.Φ.Κ.Α) =77,66€ . Από τον τύπο θα έχουμε 1.703,94-1.294,34-93,61-145,46+77,66=248,16€.            
                                 
                                                                           
Άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία ελήφθησαν από τον σχετικό πίνακα ,(προϊόν aeroporia-sintaxi-2017).                                                                                                                                                             
    Αυτό το ποσό συνάδελφε απόστρατε είναι η πολύ συζητημένη προσωπική διαφορά που αν περικοπή με τα νέα μέτρα θα φτάσουμε σε συντάξεις παντελώς ανάξιες για την προσφορά μας στο αναμφισβήτητο ιδιαίτερο και  δύσκολο  έργο μας  στην πατρίδα. Έτσι θα μας ταιριάζει ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου «ένας ήρωας με παντούφλες»._     
πηγή militaire.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :