Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Τι είναι η προσωπική διαφορά ;

 ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΓΙΩΡΓΟΥ

Η προσωπική διαφορά, για την οποία γίνεται μεγάλη κουβέντα, είναι το τμήμα της αμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων που δεν περικόπηκε όπως προβλεπόταν από το ενιαίο μισθολόγιο
[εδώ για μας είναι το νέο ειδικό μισθολόγιο] και συνεχίζει να καταβάλλεται.
 
Η προσωπική διαφορά είναι ένας έξυπνος τρόπος ο οποίος έχει κοινωνικές προεκτάσεις, για να κρυφτούν οι άμεσες μειώσεις μισθών και συντάξεων.
Με την προσωπική διάφορα θα εφαρμοστεί εμμέσως μακροχρόνιο πάγωμα όλων των μισθών στα σημερινά επίπεδα, μιας και δεν θα υπάρχουν πλέον αυξήσεις λόγω προαγωγής, ή λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου, αφού το ποσό της εκάστοτε αύξησης θα αφαιρείται από την προσωπική διάφορα και ο μισθός του καθενός θα παραμένει ο ίδιος, μέχρι να εκμηδενιστεί το πόσο της προσωπικής διαφοράς.
Στον υπολογισμό της σύνταξης ΔΕΝ προσμετράται το ποσό της προσωπικής διαφοράς, βέβαια με τη ψήφιση του νέου Ασφαλιστικού, έχει μεγαλύτερη σημασία ο βασικός μισθός, ο οποίος με το και νούργιο μισθολόγιο αυξάνεται σημαντικά
Επίσης έχει κάποιες έμμεσες παρενέργειες στο υπολογισμό του εφάπαξ, καθώς και πάλι η προσωπική διάφορα δεν προσμετράται στον υπολογισμό του.
Στις περιπτώσεις που το ποσό του καταβαλλόμενου μισθού είναι μεγαλύτερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά είναι θετική, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά και μετά την 1η.1.2018, που θα εφαρμοστεί το νέο μισθολόγιο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος, και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των νέων συντάξεων.
Στις περιπτώσεις που το ποσό του καταβαλλόμενου μισθού είναι μικρότερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά είναι αρνητική, τότε το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής έως το 2023.
Γιώργος Δεληγιώργης,
 
Αν.Δημοσίων Σχέσεων Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης,
 
Mέλος ΑΣΠΑ


πηγή aspapolice.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :