Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ξεμπλοκάρει η προκαταβολή συντάξεων για στελέχη ΕΔ-ΣΑ που αποστρατεύονται από 13/05/2016

 Δόθηκε λύση στο πρόβλημα που προέκυψε από το κενό νόμου.

Ξεμπλοκάρει η προκαταβολή σύνταξης στα στε­λέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυ­ροσβεστικού Σώματος, που συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Μετά το προχθεσινό δημοσίευ­μα της «δημοκρατίας» για τον εμπαιγμό των αποστράτων με την κατάργηση των τρίμηνων αποδο­χών και την παρακώλυση της προ­καταβολής σύνταξης, ήρθε η από­φαση Χουλιαράκη να δώσει τέλος στην αγωνία εκατοντάδων στρατιωτικών που άνοιξαν την πόρτα της εξόδου από το 2016, αλλά δεν εισέπραξαν ούτε ένα ευρώ για σύ­νταξη ή εφάπαξ.

Καταλυτικό ρόλο στην απόφα­ση χορήγησης προκαταβολής σύ­νταξης έπαιξε και το αίτημα του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πά­νου Καμμένου να δοθούν από τα κονδύλια του ΥΠΕΘΑ τα ποσά που οφείλονται στους αποστράτους.

Με τη προχθεσινή υπουργική απόφαση τα στελέχη των Ενό­πλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστι­κού Σώματος που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και υπάγονται για τον υπολογισμό της σύνταξής τους στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου θα λάβουν αναδρομικά (από 1/1/2017) προκαταβολή σύνταξης, στο 50% του τελευταίου μισθού τους.

Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται και σε όσους στρατιωτικούς αποχωρούν από την υπη­ρεσία για λόγους υγείας. Το ποσό της προκαταβολής σύνταξης συμψηφίζεται με τα ποσά της οριστι­κής σύνταξης που θα καταβλη­θούν αναδρομικά κατά την πρώτη καταβολή αυτής. Εάν το ποσό των αναδρομικών της οριστικής σύ­νταξης δεν επαρκεί για τον συμ­ψηφισμό, το υπόλοιπο προς συμ­ψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί από την καταβαλλόμενη μηνιαία οριστική σύνταξη.

Ειδικά για τα στελέχη των Ενό­πλων Δυνάμεων που αποστρατεύ­ονται, η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμμα­τείας Πληροφοριακών Συστημά­των του υπουργείου Οικονομικών την προτελευταία εργάσιμη ημέ­ρα κάθε μήνα. Η πληρωμή της διενεργείται από τον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται πως η προκα­ταβολή σύνταξης χορηγείται και σε όσους έχουν υποβάλει αίτη­ση συνταξιοδότησης πριν από την ισχύ της απόφασης αυτής, η οποία εκκρεμεί στη Γενική Δι­εύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

Αγγελική Μαρίνου-a.marinou@diniokratianews.gr
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-06/05/2017)


πηγή http://staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :