Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 Αθήνα, 25 Απριλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 500/14/9γ
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»
Η Ομοσπονδία μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 500/14/9α από 31-03-2017 εγγράφου της σας επισυνάπτει το υπ΄ αρίθμ. (0)43659_17 από 13-04-2017 σχετικό με το αντικείμενο του θέματος έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

500-14-9g1
500-14-9g2

πηγή poasy.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :