Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επιστολή διαμαρτυρίας 400 αξιωματικών και σπουδαστών Τ.Ε.Μ.Α. για το υπό διαμόρφωση βαθμολόγιο

 

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :