Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Α.Π.Λ. οι βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση

 
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :