Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2016 για φορολογική χρήση

 H ηλεκτρονική “βεβαίωση αποδοχών” έτους 2016 για φορολογική χρήση, είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους μέσω του ασφαλούς δικτύου POL στην εφαρμογή “Οικονομικές Εφαρμογές- Αποδοχές μου'' και “Οικονομικές Εφαρμογές- Αποδοχές Υπηρεσίας''(για εξουσιοδοτημένους χρήστες). Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία της εν λόγω βεβαίωσης αφορούν αποκλειστικά τις αποδοχές που έχουν εκκαθαριστεί από την Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/ Α.Ε.Α. και έχουν αποσταλεί στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για να συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό έντυπο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

πηγή eaynh.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :