Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Hλεκτρονική πρόσβαση σε πολύτιμες επιστημονικές πηγές αξιοποιώντας τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ

 


Το ΕΚΤ εξασφάλισε για το 2017, πρόσβαση στη βάση δεδομένων Thesaurus Linguae Graecae για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του, ενώ ταυτόχρονα ανανέωσε τη συνδρομή του σε 6 ακόμη επιστημονικές συλλογές πληροφόρησης.

Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εξυπηρετώντας το σύνολο της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας, παρέχει ορισμένες από τις σημαντικότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής επιστημονικής πληροφόρησης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ εξασφάλισε για το 2017, πρόσβαση στη βάση δεδομένων Thesaurus Linguae Graecae (TLG) για τους χρήστες της βιβλιοθήκης του, ενώ ταυτόχρονα ανανέωσε τη συνδρομή του σε 6 ακόμη συλλογές επιστημονικής πληροφόρησης. Οι χρήστες μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή). H βάση δεδομένων Thesaurus Linguae Graecae (TLG) περιλαμβάνει κείμενα που σώζονται από την περίοδο του Ομήρου (8ος αιώνας π.Χ.) μέχρι και το 600 μ.Χ. Η βάση περιέχει επίσης και ένα μεγάλο αριθμό κειμένων, σχολιαστών της περιόδου μεταξύ 600 και 1453 μ.Χ., καθώς και ιστοριογραφικά και λεξικογραφικά αποσπάσματα. Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός ερευνητικού προγράμματος του University of California - Irvine που ενημερώνεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο και το οποίο βελτιώνεται με νέα χαρακτηριστικά. Σήμερα, η βάση αποτελείται από ένα corpus με περισσότερα από 12.000 αρχαία ελληνικά κείμενα και 110 εκατομμύρια λέξεις που σχετίζονται με 4.000 συγγραφείς. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο, αλλά μεγάλης χρησιμότητας εργαλείο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες ερευνητών  και μεταπτυχιακών φοιτητών στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στις κλασσικές και μεσαιωνικές σπουδές. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ διαθέτει συλλογές τεράστιου όγκου και μεγάλης επιστημονικής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, νομικής και διοικητικής σημασίας οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με νέο περιεχόμενο. To 2017 ανανεώθηκε η πρόσβαση στις ψηφιακές επιστημονικές πηγές πληροφόρησης Nature.com COMPLETE, ΝΟΜΟΣ και HEINONLINE International Core, καθώς και η πληροφοριακή πηγή REAXYS, την ψηφιακή βιβλιοθήκη iLabrary (του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), όπως επίσης και οι βάσεις Science Citation Index, Social Sciences Citation και Arts and Humanities Citation Index της πλατφόρμας Web of Science! Με την ανανέωση της συνδρομής στη βάση Nature.com COMPLETE, εξασφαλίζεται πρόσβαση σε περίπου 80 επιστημονικούς τίτλους περιοδικών (35 Nature - branded τίτλοι, 15 τίτλοι Nature reviews, τίτλοι άλλων επιστημονικών/ακαδημαϊκών εκδοτών και ανοικτής πρόσβασης), στο σύνολο των τευχών του περιοδικού Nature (που εκδίδεται από το 1869) και του περιοδικού Scientific American (το πρώτο τεύχος του οποίου κυκλοφόρησε το 1845). Η βάση νομικών δεδομένων ΝΟΜΟΣ περιλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, το δίκαιο της ΕΕ στην ελληνική γλώσσα (που ενσωματώνει τη βάση δεδομένων CELEX της ΕΕ), σημαντική νομολογία όλων των δικαστηρίων από το 1980 και νομική αρθρογραφία των τελευταίων 30 ετών αποδελτιωμένη από 35 νομικά περιοδικά κ.ά.  Η βάση HEINONLINE International Core η οποία περιέχει περισσότερους από 2.000 τίτλους νομικών περιοδικών (Law Journal Library), τη δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των μεγάλων συνθηκών ανά τον κόσμο (World Treaty Library) και 500.000 σελίδες από σύγχρονα και ιστορικά έργα που σχετίζονται με τον ρόλο των γυναικών (Women and the Law). Επίσης, παρέχει πρόσβαση στην ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομολογία (Case Law), τη μεγαλύτερη συλλογή των συνταγμάτων και καταστατικών εγγράφων (World Constitutions Illustrated), την online έκδοση των “English Reports” (English Reports, Full Reprint), διεθνές δίκαιο από τις σημαντικότερες νομικές εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Law Collection), καθώς και σε σημαντικά διεθνή έγγραφα (Foreign and International Law Resources Database) και σε περισσότερα από 6.000 «κλασικά» έργα σε συνταγματικό, συγκριτικό δίκαιο, πολιτική επιστήμη και άλλα θέματα (Legal Classics).  Η πληροφοριακή πηγή REAXYS που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλους τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στους τομείς οργανικής σύνθεσης, φαρμακευτικής χημείας, σύνθεσης και απομόνωσης φυσικών προϊόντων, σχεδιασμού βιοδραστικών ενώσεων και υλικών και σύνθεσης νέων υλικών. Η REAXYS αντλεί δεδομένα που προέρχονται από περίπου 16.000 επιστημονικά περιοδικά και πατέντες, μέχρι πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα και από περισσότερες από 500.000.000 πειραματικές διαδικασίες. Η RΕAXYS παρέχει πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με συνθετικές μεθόδους, δομές και αντιδράσεις αλλά και τις φυσικές, χημικές, φασματικές, βιολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες των δημοσιευμένων ενώσεων. Με δυνατότητα αναζήτησης χημικών δομών, τύπων, αντιδράσεων ή χημικών μετατροπών, ενώ παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για την ένωση η οποία αναζητείται αλλά και για συναφή με αυτήν μόρια. Η Reaxys συγχωνεύει το περιεχόμενο από τις τρεις έγκριτες πηγές δεδομένων: Beilstein, Gmelin και Patent Chemistry Database. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ έχουν πλήρη πρόσβαση στο διεπιστημονικό περιεχόμενο των συλλογών που παρέχει η ψηφιακή βιβλιοθήκη iLibrary του ΟΟΣΑ. Η iLibrary του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα, αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις που δημοσιεύονται από το 1998 από τον οργανισμό, μαζί με μια τεράστια συλλογή στατιστικών στοιχείων, με δεδομένα που χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το ιδιαίτερα χρήσιμο περιεχόμενο της iLibrary το οποίο καλύπτει τομείς που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα, ενημερώνεται συνεχώς με νέα στοιχεία, αναλύσεις και προβλέψεις για περισσότερες από 80 χώρες. Ανάμεσα στο ψηφιακό υλικό της βιβλιοθήκης, περιλαμβάνονται επίσης, εκδόσεις και στατιστικά στοιχεία από άλλες οργανώσεις, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency - ΙΕΑ), ο Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας (Nuclear Energy Agency - NEA), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Σπουδαστών (Programme for International Student Assessment - PISA) και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum - ITF). Η iLibrary του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα, αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις που δημοσιεύονται από το 1998 από τον ΟΟΣΑ, μαζί με μια τεράστια συλλογή στατιστικών στοιχείων, με δεδομένα που χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η σχετική συνδρομή και πρόσβαση στην iLibrary εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΚΤ με τον ΟΟΣΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του EKT για την ενίσχυση της ερευνητικής και καινοτομικής δραστηριότητας στη χώρα και την υποστήριξη πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία. Τέλος, το ΕΚΤ μέσω της πλατφόρμας Web of Science εξασφάλισε εκ νέου πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων Science Citation Index Expanded (πολυθεματική βάση που παρέχει διεθνή κάλυψη σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας), Social Sciences Citation Index (βιβλιογραφική βάση που παρέχει κάλυψη στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών) και Arts & Humanities Citation Index (βάση που ευρετηριάζει περισσότερα από 1.300 περιοδικά Τέχνης και Ανθρωπιστικών Επιστημών), με ανανέωση της σύμβασης και πληρωμή του αντίστοιχου κόστους για το σύνολο των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ με κοινοπρακτική σύμβαση. Οι πληροφοριακές πηγές του οίκου Thomson Reuters (πρώην ISI®- Institute for Scientific Information) καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας ως προς τα cited references αλλά και ως προς τις επιστημονικές εξελίξεις, λόγω του σημαντικού αριθμού έγκριτων επιστημονικών περιοδικών σε όλα τα πεδία έρευνας.  Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις παραπάνω συνδρομητικές βάσεις δεδομένων μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή). Ωστόσο, το ΕΚΤ διαθέτει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού, βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν και απομακρυσμένα, μέσω Διαδικτύου, όπως επίσης και ένα μεγάλο εύρος πληροφοριακών πηγών (περιοδικά, βιβλία & λεξικά, επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο) σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Ειδικότερα, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη διαθέτει συνολικά 72 βάσεις δεδομένων (50 διεθνείς και 22 ελληνικές) σε όλα τα βασικά γνωστικά επιστημονικά πεδία. Σε αυτές, περιλαμβάνονται βάσεις πλήρους κειμένου, αλλά και βιβλιογραφικές, όπως επίσης και πλατφόρμες εκδοτών με σύνδεση στο πλήρες κείμενο. Για τη διευκόλυνσή σας οι βάσεις δεδομένων είναι οργανωμένες θεματικά και αλφαβητικά και φέρουν τη σχετική ένδειξη με την κόκκινη κλειδαριά, αν πρόκειται για συνδρομητικές και με μπλε κλειδαριά αν είναι ανοικτής πρόσβασης. 

πηγή ekt.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :