Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την Χορήγηση Δανείων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

Αρ.Πρωτ.319                                                               Αθήνα, 14/03/2017
         ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
                                                                              ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Ερωτήσεις – Απαντήσεις  για την Χορήγηση Δανείων».

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

      Ύστερα από την έκδοση της υπ’ αριθ.   167542/O 830 από 13/03/2017 Εγκυκλίου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για την χορήγηση Δανείων δεχθήκαμε πληθώρα ερωτημάτων από συνάδελφους προκειμένου να διευκρινιστούν ερωτήματα που προκύπτουν από την εν λόγω εγκύκλιο.
     Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κ.κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος & ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος  επιμελήθηκαν και αποτύπωσαν στο συνημμένο έντυπο όλες τις πιθανές Ερωτήσεις –Απαντήσεις για την χορήγηση προσωπικών δανείων ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΑΣΑ έτους 2017 και παρακαλούμε για ενημέρωση των συναδέλφων.  


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
πηγή poeyps.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :