Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αυξάνονται τα κρούσματα της Γρίπης των Πτηνών-Μέτρα προστασίας από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΑΜΘ

 


Στις 16 Φεβρουαρίου επιβεβαιώθηκαν δύο νέες εστίες γρίπης των πτηνών, σε οικόσιτες εκμεταλλεύσεις πουλερικών στην Αρκαδία  και τη Φλώρινα.  Επιπλέον των παραπάνω νέων εστιών και από την εμφάνιση του νοσήματος στη χώρα, ανιχνεύθηκαν ιοί της γρίπης τύπου Α και σε εννιά άγρια πτηνά σε διάφορες περιοχές της χώρας(Ρόδο (1), Έβρου (1), Ροδόπης(3), Αρκαδίας(2) Θεσσαλονίκης(2))  
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και εκτιμώντας ως υψηλό τον κίνδυνο αύξησης των κρουσμάτων σε εκτροφές πουλερικών, εκδόθηκε  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η µε αριθ. πρωτ. 258/10554/30-1-2017(ΦΕΚ Β΄ 363) απόφαση, η οποία επεκτείνει τα μέτρα βιοασφάλειας και καθιστά υποχρεωτική την  διατήρηση των πουλερικών, οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων, αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους σε όλη την επικράτεια.
Η Δνση Κτηνιατρικής της  Περιφέρειας, υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή μόλυνσης των εκμεταλλεύσεων αλλά και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Μέτρα προστασίας των πουλερικών των οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων: 
  1. Τα οικόσιτα πουλερικά διατηρούνται ΜΟΝΟ σε κλειστούς χώρους, λαμβάνονται μέτρα  που αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά και οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών.
  1. Οι κάτοχοι συστηματικών εκμεταλλεύσεων:
  • Εκτρέφουν πουλερικά επίσης μόνο σε κλειστούς χώρους και εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά 
  • περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.
  • προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα άγρια πτηνά  ή άλλα ζώα
  • διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών και των κτιρίων
  1. Οι κάτοχοι των οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών  και ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα γρίπης (π.χ μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών  πτηνών)  
  1. Άγρια πτηνά
  • Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές την διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά.
Δημόσια Υγεία:
Παρότι μέχρι  σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8, συνιστάται η αποφυγή επαφής του κοινού με τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια.
Ιδιαίτερα συστήνεται η λήψη των μέτρων προστασίας(γάντια, μάσκες , φόρμες κλπ) στο προσωπικό των συστηματικών ή οικόσιτων εκμεταλλεύσεων που έρχεται σε άμεση επαφή και μεγάλη συχνότητα με τα πουλερικά της εκμετάλλευσης
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους  .

πηγή komotinipress.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :