Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μέλος των : ΠΟΑΣΥ και Ευρωπαϊκών συνδικάτων (EUROCOP)
          

 

Αλεξανδρούπολη, 28 Μαρτίου 2017

Αριθ. Πρωτ.:305/9/1

ΠΡΟΣ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε. – Μέλη μας.
ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, ενέκρινε με τις υπ΄ αρ. 3595/3 από 22/11/2016 και 3598/8 από 22/12/2016 αποφάσεις του, την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του ταμείου μέσω της μείωσης του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων τους σε ποσοστό 1%.
Επειδή  μέχρι σήμερα δεν έχουμε εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετικό ερώτημα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έτσι ώστε να έχουμε την απαραίτητη ενημέρωση για την πορεία της υλοποίησης των παραπάνω αποφάσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος


ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος
6 9 4 6 1 2 0 2 1 8

Ο Γενικός Γραμματέας


ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
6944915881


πηγή seayalexandroupolis.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :