Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Διαδικτυακή πύλη για τις συντάξεις του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας)

 Η Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ (Κάνιγγος 29) για εξειδικευμένα θέματα δέχεται το κοινό ΜΟΝΟ κάθε Παρασκευή από 11.00 μέχρι 15:00.

Καθημερινά δέχεται στο ισόγειο για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, χορήγηση βεβαιώσεων και την παροχή γενικών πληροφοριών.

Η εξυπηρέτηση στην Υπηρεσία γίνεται μόνο με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου επίσημου νομιμοποιητικού εγγράφου, ή με επίδειξη νόμιμης εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο

Ύστερα από την αναμόρφωση του τηλεφωνικού κέντρου των συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για όλα τα θέματα που αφορούν συνταξιούχους Δημοσίου καθώς και δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) που βρίσκονται σε φάση συνταξιοδότησης, μπορείτε να απευθύνεστε στον αριθμό 210-3329900, καθημερινά (εργάσιμες ημέρες), από τις 7.30 – 15.30

Πρόσβαση στην υπηρεσία

Συντάξεις Δημοσίου (Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου)
Προσωποποιημένη πληροφόρηση
Παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης
Μέσω της επιλογής προσωποποιημένη πληροφόρηση διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου ως εξής:

A. Στις «Δράσεις» (γαλάζια περιοχή) επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις».

-Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).

-Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).

-Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).

B. Στη συνέχεια:

-Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».

-Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.

-Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση».

Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

πηγή odigostoupoliti.eu

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :