Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επίσκεψη Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Μ.Θ. στην Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

 Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :