Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ανακοίνωση ΠΟΑΣΑ για την περικοπή της ΕΑΣ

 

ΣΧΟΛΙΟ Απόστολου Παπαπαρίση: Διαβάζοντας την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ), φαίνεται ότι έχουν διαβάσει την απόφαση 224/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία όμως δεν έχει καθαρογραφεί. Λίγο περίεργο αλλά όχι αδύνατο. Οψόμεθα!   
ΠΡΟΣ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΘΕΜΑ: «Η υπ’ αριθ. 244/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ, περί Εισφοράς Αλληλεγγύης - Πρόταση κατάθεσης Αίτησης στον ΕΦΚΑ/ΓΛΚ, περί Διακοπής της Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Σ».
Αγαπητοί  συνάδελφοι,
Με την θέματι υπ’ αριθ. 244/2017 Απόφασή του, το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας - Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκρινε ως αντισυνταγματικές τις  διατάξεις των νόμων (ν. 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11,  ως ίσχυαν),  με τους οποίους είχε επιβληθεί  Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, Ειδικά Μισθολόγια, Σώματα Ασφαλείας κ.ά). 
Ειδικότερα με πλειοψηφία 25 έναντι 9  κρίθηκε ότι οι διατάξεις των ανωτέρω μνημονιακών νόμων, αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρα 4.1, 5.1 κ.ά.) όσο και στις υπερνομοθετικές πηγές δικαίου που δεσμεύουν τη χώρα μας και κυρίως στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Σύμφωνα με την απόφαση, οι δύο αυτοί νομοθετικοί κανόνες προστατεύουν την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις.
Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα από την ημερομηνία της δημοσίευσης της συγκεκριμένης απόφασης καταργώντας την. 
Επίσης διατάσσεται αναδρομική επιστροφή σε όσους μέχρι την έκδοση της απόφασης είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, ενώ με πλειοψηφία 15 έναντι 12 κρίθηκε ότι για τους λοιπούς θα ισχύσει από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης. Κι αυτό για εξαιρετικά σοβαρούς δημοσιονομικούς λόγους, καθώς τυχόν αναδρομικότητα θα τίναζε τα ασφαλιστικά ταμεία στον αέρα, γιατί θα σήμαινε επιστροφή τουλάχιστον 1-2 δισ. ευρώ, αφού η παρακράτηση «έτρεχε» από το 2010-11.
Αναλυτικότερα:
Η απόφαση τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι η Ε.Α.Σ ως αμιγές μέτρο διαταμειακής - διαγενεακής αλληλεγγύης, ανεξάρτητο της νομοθετικής στόχευσης για εν ευρεία εννοία ανταποδοτικότητα, αντιβαίνει στις συνταγματικές αρχές της ισότητας στα δημόσια βάρη και της αναλογικότητας, καθώς δεν αιτιολογείται επαρκώς η επιβολή καθ’ εαυτήν του επίμαχου βάρους αποκλειστικά στους συνταξιούχους της παρούσας γενεάς τόσο του Δημοσίου όσο και των λοιπών ΦΚΑ (Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) ως ενιαίας κατηγορίας, εν όψει του ότι το μέτρο υπερβαίνει τα όρια του συνταξιοδοτικού σχήματος και των κατ’ ιδίαν ασφαλιστικών κοινοτήτων, στις οποίες ανήκουν οι βαρυνόμενοι.
Επίσης δεν αιτιολογείται επαρκώς ούτε η εσωτερική διαρρύθμιση της οικείας εισφοράς, σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και των συντελεστών της ΕΑΣ, καθιστώντας έτσι μη εφικτό και τον σχετικό δικαστικό έλεγχο.
Κατά το Ε.Σ, οι δυσμενείς ασφαλιστικοί δείκτες (που παρουσιάζονται στις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων) και η διατάραξη της ασφαλιστικής ισορροπίας και μάλιστα της αναλογίας ανάμεσα σε ενεργούς ασφαλισμένους-συνταξιούχους αποτελούν λόγους που μπορούν να δικαιολογήσουν μόνο κατ’ αρχήν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων (περικοπή συνταξιοδοτικών δαπανών, αύξηση εσόδων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος).
Δεν μπορούν, όμως, να δικαιολογήσουν την επίρριψη του σχετικού γενικευμένου κοινωνικοασφαλιστικού βάρους στην κατηγορία των συνταξιούχων, που εμφανίζουν και εγγενή δυσχέρεια αναπλήρωσης του εισοδήματός τους σε σχέση με τους ενεργούς.
Επίσης, το Ε.Σ παρατηρεί ότι η Ε.Α.Σ δεν αποτελεί έκτακτο δημοσιονομικό μέτρο προς ελάφρυνση του προϋπολογισμού, αλλά παρέμβαση διαρθρωτικού χαρακτήρα υπό τη μορφή πάγιου μηχανισμού χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της κοινωνικοασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων των ν. 3863 και 3865/10.
Ωστόσο, η έλλειψη ώριμης, πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης, από την οποία να προκύπτει το αναγκαίο και πρόσφορο τόσο της επιβολής της Ε.Α.Σ όσο και του ύψους της για τη βιωσιμότητα του συστήματος, παραβιάζει τη συνταγματική υποχρέωση για διασφάλιση της αναλογιστικής και οικονομικής βιωσιμότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, αλλά και τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου.
Το Ε.Σ τονίζει ακόμα ότι παραβιάζει την αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη η ομοιόμορφη μεταχείριση αφενός των συνταξιούχων του Δημοσίου, πρώην δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων, στρατιωτικών και όσων λαμβάνουν σύνταξη με αυτό το σύστημα συνταξιοδότησης και αφετέρου των κοινών ασφαλισμένων των Φ.Κ.Α, αλλά και η θεσμοθέτηση υποχρέωσης για την πρώτη κατηγορία να συμβάλει με το επίμαχο διαταμειακό βάρος στη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.
Κι αυτό γιατί οι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι, στρατιωτικοί κλπ., όταν συνταξιοδοτούνται συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία, που δεν μετέχει στους κινδύνους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος υπό την ιδιότητα του ασφαλισμένου και ευθέως ωφελουμένου από την ύπαρξή του, η όποια δε επιβάρυνσή τους με σκοπό τη χρηματική ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα της κρατικής δράσης και την κάλυψη των ελλειμμάτων του ή για την καταβολή μελλοντικών συντάξεων, πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο εθνικής-κοινωνικής αλληλεγγύης και με βάση την ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών.
Συγκεκριμένα:
Oι μειώσεις που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές είχαν προκύψει από το άρθρο 44 του ν. 3986/2011 και είναι οι ακόλουθες: - Όλοι οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης από 1.400 Ευρώ και άνω κατέβαλλαν ως Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 3-14% για συντάξεις από 1.400 Ευρώ και άνω (παρ. 10), - Επιπλέον Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης από 6-10% κατέβαλλαν οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών, με σύνταξη από 1.700 Ευρώ και άνω (παρ. 11) και σε ποσοστό από 3-10% όσοι συνταξιούχοι είχαν επικουρική σύνταξη από 300 Ευρώ και άνω.
Τέλος,
Επειδή  στη χώρα μας δεν υφίσταται συνταγματικό δικαστήριο, συνεπώς  κανένας νόμος δεν μπορεί να ακυρωθεί ευθέως με απόφαση του Σ.τ.Ε, ή του Ε.Σ, αλλά μπορεί να κριθεί και μόνον παρεμπιπτόντως η αντισυνταγματικότητά του.
Επειδή  για να αποκατασταθεί, η κάθε αντισυνταγματική μείωση ή η μη αναδρομική καταβολή των δικαιούμενων αποδοχών των πολιτικών συνταξιούχων αλλά   και των αποστράτων των Ε.Δ. και των Σ.Α,  ως ορίζεται με την σχετική απόφαση, με οριακή πλειοψηφία, ότι δεν τυγχάνουν αναδρομικής επιστροφής ,  πρέπει να κατατεθούν κατ’ αρχήν αιτήσεις στο Γ.Λ.Κ. διακοπής της ανωτέρω παρακράτησης  από καθένα από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αναγκασθεί το Υπουργείο Οικονομικών/ΓΛΚ να σταματήσει την είσπραξη των ανωτέρω ποσών με αίτημα αναδρομικής καταβολής.
Σκόπιμο μάλιστα είναι οι σχετικές αιτήσεις να κατατεθούν το συντομότερο  δυνατό, και μάλιστα να ζητείται και η καταβολή όλων των αναδρομικών, επειδή   αφενός υπήρξε οριακή πλειοψηφία  (15-12 ψήφοι), στην απόφαση  της διάσκεψης του Ε.Σ, η οποία μπορεί να ανατραπεί στο μέλλον,  που ορίζει  ότι η αντισυνταγματικότητα για όσους δεν προσέφυγαν δικαστικά θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Ε.Σ δηλαδή από  την 10-2-2017 και μετά και δεν θα έχει την  αναδρομική εφαρμογή της διετίας  σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Δημόσιο Λογιστικό ως  ισχύει, για την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, επιπλέον δε ένεκεν του γεγονότος ότι  επίσημα μεν η ανωτέρω 244/2017 απόφαση της Ολ.ΕΣ  δεν είχε δημοσιευτεί, όμως  η εν λόγω απόφαση είχε ανακοινωθεί από 26/05/2015 και διαρρεύσει στα ΜΜΕ από το Μάιο του 2015, τέλος δε εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής, επί αμετακλήτου αποφάσεως και εξάντλησης των ενδίκων μέσων σε Εθνικό επίπεδο και  στα Ευρωπαϊκά,  Διεθνή Δικαστήρια αλλά και στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Συμπερασματικά και ένεκεν όλων των ανωτέρω, προτείνεται ανεπιφύλακτα σε  όλους τους συναδέλφους,  που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει έφεση ή  αγωγή για το προαναφερόμενο ζήτημα να προβούν άμεσα, καταρχήν  στην κατάθεση αίτησης, συμφώνως  με το κατωτέρω Υπόδειγμα,  διακοπής της παρακράτησης της Ε.Α.Σ στον Ε.Φ.Κ.Α-Γ.Λ.Κ με αίτημα αναδρομικής μάλιστα επιστροφής όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών υπέρ Ε.Α.Σ, στην συνέχεια δε εφόσον παρέλθει τρίμηνο ή επί αρνητικής απάντησης της Διοίκησης με προσφυγή ή και αγωγή ενώπιον του Ε.Σ.  
Για να εκτυπώσετε την αίτηση,κάντε κλικ ΕΔΩ:
Εκ μέρους Δ.Σ.
             Ο                                               Ο
Γεν. Γραμματέας                              Πρόεδρος               Νικήτας ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος    Νομικός Σύμβουλος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ       Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ               Π.Ο.Α.Σ.Α.
πηγή apostolospapaparisis.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :