Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/3-α  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 421 τ. Β΄ /14-2-2017) εγκρίθηκε μετά από σχετική πρόταση του Ταμείου η αποδέσμευση  κεφαλαίων των Τομέων για τη χορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους των ακόλουθων Τομέων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.):
  • Tομέας Πρόνοιας Αστυνομικών – Τ.Π.ΑΣ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων - Τ.Π.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος – Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Στην ενότητά με τα Έντυπα - Δικαιολογητικά Δανείων μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο και όλα τα έντυπα - αιτήσεις που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης χορήγησης δανείου.

πηγή teapasa.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :