Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

ΣτΕ: Κρίνει τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και προαγωγές ανθυπαστυνόμων

 

Tο Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει με τη διαδικασία της "πρότυπης δίκης" εάν ήταν αξιοκρατικές ή όχι οι προσλήψεις εκπαιδευτικών και οι προαγωγές 666 ανθυπαστυνόμων της ΕΛΑΣ.


Το ζήτημα έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος από τα διοικητικά εφετεία μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων για να εξεταστεί η υπόθεση τους στο πλαίσιο της διαδικασίας της πρότυπης δίκης που προβλέπει ο νόμος 3900/2010.Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν από το ΣτΕ θα αποτελέσουν «πιλότο» για όσες δίκες εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια με το ίδιο νομικό αντικείμενο.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες κυρώθηκαν οι από 6.9.2016 και 23.9.2016 οριστικοί πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων ΠΕ της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2016-2017, κατά το σκέλος εκείνο που «εντάσσονται στους αντίστοιχους πίνακες (και προτάσσονται έναντι των αιτούντων/επιτυχόντων σε παρελθόντες διαγωνισμούς ΑΣΕΠ), λόγω μοριοδότησης, εκπαιδευτικοί μη συμμετασχόντες ή μη επιτυχόντες σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, εκ μόνης της προϋπηρεσίας τους».
Η τριμελής επιτροπή του ΣτΕ που αποφάσισε να εισαχθεί προς εκδίκαση η επίμαχη υπόθεση ως πρότυπη δίκη, επισημαίνοντας ότι με την εν λόγω αίτηση «τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα, με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, της συμφωνίας προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας του εφαρμοσθέντος ήδη και για το σχολικό έτος 2016-2017 προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3848/2010 μεταβατικού – μέχρι την ενεργοποίηση του αντίστοιχου πάγιου συστήματος του ν. 3848/2010, το οποίο προϋποθέτει τη διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ - συστήματος προσλήψεως αναπληρωτών εκπαιδευτικών από ισχύοντες και ανανεούμενους πίνακες, στους οποίους περιλαμβάνονται (και) υποψήφιοι μοριοδοτηθέντες μόνο λόγω προϋπηρεσίας και χωρίς προηγούμενη συμμετοχή ή επιτυχία σε προγενέστερο διαγωνισμό ΑΣΕΠ».

Από την πλευρά τους, οι ανθυπαστυνόμοι ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με την οποία προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ συνολικά 666 Ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της ΕΛ.ΑΣ., με μόνο κριτήριο τη συμπλήρωση των χρονικών προδιαγραφών που θέτει το πλαίσιο των νόμων 3686/2008 και 4058/201 δηλαδή «μετά τη συμπλήρωση 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο Σώμα, χωρίς περαιτέρω κριτήριο, κατά παράλειψη προαγωγής των αιτούντων, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τις ανωτέρω χρονικές προδιαγραφές στο Σώμα».

πηγή newsit.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :