Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ανακοίνωση για την εξέλιξη στην επιτροπή κρίσεων-προαγωγών

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, αμέσως μετά τις ετήσιες κρίσεις των Αξιωματικών, αρχές Ιανουαρίου, ξεκίνησε το έργο της για την αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει θέματα αξιολόγησης κρίσεων και προαγωγών Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, η Επιτροπή που συνεστήθη στο Αρχηγείο αυτής και στην οποία συμμετέχουν δια των προέδρων τους τόσο η Ομοσπονδία μας όσο και η ΠΟΑΣΥ.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι να μελετήσει και να επανεξετάσει το συνολικό νομικό πλαίσιο που διέπει την αξιολόγηση, τις κρίσεις και τις προαγωγές των Αξιωματικών και να υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις αναθεώρησης των διατάξεων που χρήζουν συμπλήρωσης – τροποποίησης προς την κατεύθυνση της διασφάλισης στο μέγιστο βαθμό της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αξιοποίησης των ικανότερων σε θέσεις ευθύνης. Απώτερος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής ήταν ένας μήνας από την έκδοση της σχετικής διαταγής για τη σύστασή της ήτοι δηλαδή η 10η Μαρτίου τρέχοντος έτους.
Από το σαφώς προσδιορισθέν αντικείμενο της Επιτροπής προκύπτει ότι αυτή δεν είχε εξουσιοδοτηθεί να επεκταθεί σε θέματα βαθμολογίου των άλλων βαθμίδων της ιεραρχίας, θέμα που τέθηκε ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή μας και από τις δυο Ομοσπονδίες, όπως σας είχαμε άμεσα ενημερώσει αμέσως μετά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Προς τούτο, είχαμε καταθέσει και κοινή πρόταση με την ΠΟΑΣΥ ειδικότερα για το θέμα της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων, το οποίο επισυνάπτεται.
Όντως, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής αποδέχθηκαν τη συζήτηση και αυτού του θέματος, μάλιστα δε είχε υπάρξει και μια προκαταρκτική συζήτηση όπου είχαν ζητηθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου επιμέρους στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των προαγόμενων σε βάθος 5ετίας αλλά και άλλες παράμετροι που πρέπει να συνυπολογισθούν ενώ ταυτόχρονα οι εργασίες προχωρούσαν με αντικείμενο την αλλαγή του εντύπου αξιολόγησης των Αξιωματικών καθώς και με την καινοτόμο πρότασή μας για την παράλληλη επετηρίδα. Και τούτο διότι, το χρονοδιάγραμμα λήξης των εργασιών ήταν πιεστικό δεδομένου ότι η εν συνεχεία έκδοση των αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων απαιτεί πρόσθετο χρόνο που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επεκταθεί πέραν του Απριλίου, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις από τις επόμενες κρίσεις.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αλλαγής του εντύπου, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση αποφασίστηκε από τα μέλη της επιτροπής να κλείσει και το θέμα της παράλληλης επετηρίδας σε μία συνεδρίαση χθες, δεδομένου ότι είχε εξαντληθεί η συζήτηση σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Κατά την έναρξη της συζήτησης όμως διαχώρισε τη θέση του και αποχώρησε ο πρόεδρος και εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ, θεωρώντας ότι παρακάμπτεται το θέμα των Ανθυπαστυνόμων. Εμείς φυσικά παραμείναμε αφενός για να κλείσει η εκκρεμότητα που ταλανίζει το σύνολο των Αξιωματικών από την αρχή της οικονομικής κρίσης και την καθιέρωση νέου ασφαλιστικού, κάτι που στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει αντιμετωπιστεί από το 2012, αφετέρου δε διότι διευκρινίστηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση τις απογευματινές ώρες, σειρά έχει να συζητηθεί το θέμα των Ανθυπαστυνόμων.
Επισημαίνεται ότι το θέμα των Ανθυπαστυνόμων, χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και θα απαιτήσει και πολλές συνεδριάσεις αλλά και ενδεχομένως και σύσταση ειδικής Επιτροπής που θα εξετάσει όλες της παραμέτρους τόσο από οικονομικής άποψης όσο και υπηρεσιακής λειτουργίας της διοίκησης του Σώματος, δεδομένου ότι απαιτούνται και έτερες τροποποιήσεις σχετικών προεδρικών διαταγμάτων.
Για την Ομοσπονδία μας το μείζον σε αυτήν την χρονική συγκυρία είναι η σε βάθος αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών αλλά και η θεσμοθέτηση ενός λειτουργικού βαθμολογίου ούτως ώστε να εκλείψουν οι αδικίες και να σταματήσει η βιομηχανία προσφυγών στη Δικαιοσύνη που προφανώς δεν τιμά κανέναν και αντιθέτως αναδεικνύει τις χρόνιες παθογένειες της αναξιοκρατίας και της μη χρηστής αντιμετώπισης των χαμηλοβάθμων είτε σε θέματα βαθμολογίου είτε στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα. Παράλληλα θεωρούμε ότι ουδείς πραγματικά επιθυμεί να οδηγούνται σε πρόωρη συνταξιοδότηση Αξιωματικοί σε παραγωγική ηλικία που δεν έχουν συμπληρώσει ούτε τα απαιτούμενα συντάξιμα χρόνια με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην αποστρατεία με συντάξεις πείνας. Τονίζουμε δε ως Ομοσπονδία ότι το ενδιαφέρον και το μέλημά μας δεν διακρίνεται από το τι βαθμό κατέχει ο συνάδελφος κι αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι διαχρονικά το αίτημα των Ανθυπαστυνόμων είναι στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας ήδη από το 2002.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα πορεύτηκε και θα πορευτεί ενωμένο και στην κρίσιμη αυτή περίοδο δεν θα το διαταράξει ούτε θα το διασπάσει ένα μεμονωμένο συμβάν που θέλουμε να θεωρούμε ότι είναι απότοκος λάθους εκτίμησης.
Τέλος, για όσους ανησύχησαν και προεξόφλησαν ρήξεις και διασπάσεις, τους πληροφορούμε ότι με την ΠΟΑΣΥ μας συνδέουν κοινοί αγώνες δεκαετιών και σε αυτήν την κατεύθυνση της συναδελφικότητας και της αγωνιστικής διαδρομής θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση των αιτημάτων μας.

πηγή poaxia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :