Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ενημέρωση των Ανθυπαστυνόμων για τις αιτήσεις ακύρωσης με διεκδίκηση προαγωγής

 Με την υπ’ αριθμ. 6003/3/96/6 από 2/2/2017 απόφαση κ. Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, προήχθησαν αναδρομικά εκατόν επτά (107) Ανθυπαστυνόμοι από 28/12/2016, λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι ετών (26) ετών στο Σώμα, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ αυτών να καταστούν, χωρίς αξιολογικό κριτήριο, και πάντως χωρίς να ληφθεί υπόψιν ο χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ανώτεροι των αρχαιοτέρων τους στο βαθμό αυτό (Ανθυπαστυνόμου), που δεν συμπλήρωσαν 26 έτη υπηρεσίας στο Σώμα, ούτε 22 έτη στο Σώμα και 11 έτη στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, κατά τον χρόνο έκδοσης της Διαταγής προαγωγής. 
Η ανωτέρω προαγωγή αντιπαρέρχεται την αρχαιότητα στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και ανατρέπει την επετηρίδα, καθόσον ο διατάσσων καθίσταται την επομένη ημέρα διατασσόμενος, χωρίς να έχει συνεκτιμηθεί σειρά κριτηρίων που πιστοποιούν τα ουσιαστικά προσόντα ενός εκάστου, όπως εκθέσεις αξιολόγησης κλπ.
Με διάφορες αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκαν συνολικά περίπου 500 ανθυπαστυνόμοι που σήμερα κατέχουν το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ενώ με αντίθετες αποφάσεις έχουν απορριφθεί αντίστοιχες και όμοιες αιτήσεις ακύρωσης Ανθυπαστυνόμων από το ίδιο Δικαστήριο.
Για το λόγο αυτό, και προς άρση της δεδομένης αντίφασης, που δημιούργησε σε ορισμένο βαθμό και ζητήματα μεταξύ των στελεχών αυτών, το γραφείο μας κατέθεσε την με αρ. πρωτ.  ΠΑ 5  από 6-2-2017 αίτηση στην Τριμελή Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010, για διεξαγωγή πρότυπης - πιλοτικής δίκης ενώπιον του Σ.τ.Ε., ώστε το ζήτημα των προαγωγών των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄ να λυθεί άπαξ και συνολικά.
Η ανωτέρω αίτηση έγινε ΔΕΚΤΗ δεδομένου ότι «τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα, με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, της συμφωνίας προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3686/2008, όπως ήδη ισχύει, μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4058/2012» και το θέμα της νομιμότητας των κριτηρίων προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄ θα επιλυθεί οριστικά  στο Σ.τ.Ε. με την εισαγωγή της εκκρεμούς ενώπιον του Δ.Ε.Α. αίτηση ακυρώσεως του γραφείου μας με αριθμό κατάθεσης ΑΚ1746/10-10-2013 Σταυρούλα Τζατζανά κλπ. (Σχετ. πράξη 13/2017 της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010).
     Κατόπιν τούτων τον Μάρτιο 2017 θα καταθέσουμε Αιτήσεις Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και εν συνεχεία παρέμβαση στην εκκρεμή πρότυπη - πιλοτική δίκη ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση της αναδρομικής προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄  από 28/12/2016, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι υπ’ αριθμ. 1 έως και 323 αναφερόμενοι στην υπ’ αριθμ. 1649/15/353310 ( Γ.Φ. / Ε.Φ. Θεματολογίου 6003/4) από 25-02-2015 διαταγή προαγωγής στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, που προήχθησαν από 10/12/2014, καθώς και όλοι οι προγενέστερα προαχθέντες Ανθυπαστυνόμοι.  Όποιος προήχθη την 10/12/2014 μπορεί να επικοινωνεί στο παρακάτω e-mail ή κινητά τηλ. για να πληροφορηθεί αν μπορεί να συμμετέχει. 
Η συνολική αμοιβή του γραφείου μας για την αίτηση ακύρωσης και την παρέμβαση στην πρότυπη δίκη θα είναι πενήντα (50)€.
Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί να αποστείλει με e-mail ή fax ή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:
1)       Το παρακάτω έντυπο συμπληρωμένο.
2)       Απόδειξη κατάθεσης από την Εθνική Τράπεζα, της συνολικής αμοιβής του γραφείου μας (50 €), στον υπ’ αριθμ. 841/740281-38 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στο όνομα Λάγος Γεώργιος - Ηλία Στέλλα. ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138 SWIFT:ETHNGRAA. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο πεδίο «αιτιολογία κατάθεσης» τα εξής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ
Μυτιλήνη  8/3/2017
Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου   Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη
ΤΗΛ. : 2251040478 - 2251301624 - FAX : 2251040479   E-mail: giwrgos_lagos@yahoo.gr
FACEBOOK : https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100007939036799 ( Γεώργιος Λάγος )
WHAT’S UP: 6986606444    WINDF 2G: 6930246106    VODAFONE CU: 6944875723


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ Υ/Β΄
Α.  Δ.  Τ.  (9 ΨΗΦΙΑ)

Α.Φ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

Δ.Ο.Υ.

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΛΗ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

E – MAIL

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

FAX

ΗΜΕΡΟΜ.  ΕΚΔΟΣΗΣ Δ.Τ.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ
Πρότυπη δίκη (ΠΑ 5/2017)

07/03/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΑΞΗ 13/2017 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ 1 του ν 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του Δ’ Τμήματος Δημοσθένη Πετρούλια και την Πρόεδρο του αρμοδίου καθ’ύλην Γ’ Τμήματος, Αντιπρόεδρο Αικατερίνη Συγγούνα
Αφού έλαβε υπ'όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν 3900/2010,
β) την από 5-2-2017 αίτηση (ΠΑ 5/6-2-2017), όπως αυτή συμπληρώθηκε με το κατατεθέν ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14-2-2017 υπόμνημα, με την οποία οι Τζατζανα Στουρούλα του Αλεξάνδρου, κ.λπ. ζητούν να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ΑΚ 1746/2013 για την ακύρωση της 6003/3/89/1 από 18.4.2013 αποφάσεως του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.. Με την εν λόγω απόφαση, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ 666 Ανθυπαστυνόμοι Γενικών Καθηκόντων της ΕΛ.ΑΣ., εκ μόνης της συμπλήρωσης των χρονικών προδιαγραφών που θέτει το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158), όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), ήτοι μετά τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο Σώμα, χωρίς περαιτέρω κριτήριο, κατά παράλειψη προαγωγής των αιτούντων, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τις ανωτέρω χρονικές προδιαγραφές στο Σώμα. 
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου 1420552-4/2017),
δ) το γεγονός ότι με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα, με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, της συμφωνίας προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3686/2008, όπως ήδη ισχύει, μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4058/2012.
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
                Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα,
δ ι α τ ά σ σ ε ι
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακυρώσεως με αριθ πρωτ καταθέσεως ΑΚ 1746/2013.
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες “ΕΘΝΟΣ” και “ΕΣΤΙΑ” και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017
Ν Σακελλαρίου                                        Δημ Πετρούλιας                               Αικ. Συγγούνα

Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας).
2) Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :