Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Μετουσιώνονται σε πράξεις οι διεκδικήσεις των γυναικών της ΕΛ.ΑΣ.

 Η 8η Μαρτίου κάθε έτους επαναφέρει σε όλων την μνήμη τον αέναο αγώνα της γυναίκας για αναγνώριση των πολλαπλών ρόλων που έχει  στη ζωή . Η θέση της στην κοινωνία είναι δείκτης ποιότητας της δημοκρατίας που διαθέτουμε και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές . Η Ελληνική Αστυνομία τίμησε και φέτος σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ αυτήν την επέτειο δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την τιμή που περιποιεί στην γυναίκα αστυνομικό . Αυτήν που κάθε μια ημέρα ξεχωριστά παλεύει ως σύζυγος ,ως μητέρα ,ως επαγγελματίας . Και ξέρουμε όλοι πως και στα τρία αυτά μεγάλα κομμάτια , ανταπεξέρχεται με άριστο τρόπο.Πέρα από το τελετουργικό κομμάτι και το καθιερωμένο ευχολόγιο, φαίνονται ήδη  από τις ανακοινώσεις σε ανώτατο επίπεδο , ότι η ηγεσία έχει τη διάθεση  να εντοπίζει την βαρύτητα των ζητημάτων και να τα επιλύει στη βάση του εφικτού .

Ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος αναφέρθηκε στο πλήθος των ρυθμίσεων που προωθήθηκαν μετά από την αντίστοιχη συνεδρίαση του 2016, τα οποία μόνο λίγα δεν είναι . Στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε χαρακτηριστικά : 

 - στην επέκταση της ειδικής άδειας για την παρακολούθηση της επίδοσης των παιδιών του προσωπικού μέχρι το 18οέτος τους, αντί του 16ου έτους που μέχρι προσφάτως ίσχυε,
-στη θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά, ειδών αδειών με αποδοχές στο γυναικείο αστυνομικό προσωπικό σε περίπτωση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
-στην επέκταση της ειδικής άδειας (22) ημερών για περιοδική νοσηλεία ή τακτικές μεταγγίσεις αίματος στις περιπτώσεις που ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τα τέκνα του προσωπικού πάσχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας,
-          στη χορήγηση άδειας τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές στο αστυνομικό προσωπικό, ανεξαρτήτως φύλου, σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου και εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.  


Επίσης, ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες υπενθύμισε:
 - την προσαύξηση του μειωμένου ωραρίου της άδειας ανατροφής τέκνου κατά (6) μήνες ή της 9μηνης άδειας κατά (1) μήνα, στους αστυνομικούς γονείς που είναι άγαμοι, χήροι ή διαζευγμένοι και ασκούν την επιμέλεια του τέκνου τους, ενώ για κάθε επιπλέον τέκνο οι (10) μήνες αυξάνονται κατά (13) ημέρες,
-την ρητή εξαίρεση, με σχετικές διαταγές, των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια ανήλικων τέκνων από την επιφυλακή που διατάσσεται για την αντιμετώπιση σημαντικών ή έκτακτων καταστάσεων.
Ακόμη, υπενθύμισε την επέκταση, με σχετική διαταγή, της προβλεπόμενης αιμοδοτικής άδειας και στους δότες αιμοπεταλίων – θέμα το οποίο θα ρυθμιστεί άμεσα κατά τρόπο πάγιο με προώθηση σχετικής ρύθμισης, όπως βεβαίως και την πρόβλεψη για χορήγηση ειδικής άδειας στους εθελοντές δότες αιμοποιητικών κυττάρων, ζήτημα για το οποίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Οι διεκδικήσεις των γυναικών που προκρίθηκαν στην φετινή συνεδρίαση έχουν ως εξής : 
- η αυστηρή απαγόρευση μετάθεσης με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και χωρίς την αίτηση των γυναικών που διανύουν την πεντάμηνη υποχρεωτική άδεια κύησης και λοχείας σε περίπτωση γέννησης, αλλά και στη λήψη της άδειας ανατροφής τέκνου, διότι έχουν παρατηρηθεί, δυστυχώς, φαινόμενα που η υπηρεσία διέταξε τη μετάθεση γυναικών που μόλις είχαν αποκτήσει το τέκνο τους. - όταν μια συναδέλφισσα διανύει τους πρώτους μήνες της κύησης της και δεν της χορηγηθεί αναρρωτική άδεια, θα είναι πρέπον να μην διατίθεται σε εξωτερικές υπηρεσίες, για να μην επιβαρυνθεί και να μην υπάρχει κανενας κίνδυνος. - θα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς των γονικών αδειών που προβλέπει το π.δ. 27/86 σε συνδυασμό με το ν. 3528/07. - θα πρέπει τις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη από το ταμείο μας ώστε να καλύπτονται παραπάνω έξοδα. Εδώ να επισημάνουμε την σημαντική βοήθεια που παρέχεται σε αυτές τις περιπτώσεις από το Ίδρυμα Εξοχών, την Αστυνομική Ανασκόπηση και το ΤΕΑΠΑΣΑ (εφόσον δοθεί νομική λύση στο ΤΕΑΠΑΣΑ για τον ειδικό λογαριασμό αρωγής). - οι περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών χρειάζεται να προστατευτούν περισσότερο, όσον αφορά το ωράριο εργασίας και τη γενικότερη υπηρεσιακή αντιμετώπισή τους από τη Διοίκηση. - το ασφαλιστικό καθεστώς για καταταγέντες τα έτη 1990 - 1992, αλλά και η αδίκημενη σειρά 1993, χρήζει ανάγκης βελτίωσης και άμεσης λύσης. - τα πλασματικα έτη τέκνων του ν. 3865/10 για τους πολιτικούς δημοσίους Υπαλλήλους θα πρέπει να χορηγηθούν και στους ένστολους εργαζόμενους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων - η αυστηρή προστασία όλων των γυναικών συναδέλφων σε κάθε περίπτωση και σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες.Η παρουσία και η θέσεις που εξέφρασαν οι άνθρωποι που ηγούνται της Αστυνομικής οικογένειας φανερώνει ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε πέρσι , μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα δεν έχει. Αποδίδει καρπούς και διευκολύνει την καθημερινότητα των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν τον Έλληνα πολίτη από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας .Και σε αυτό το κομμάτι , η γυναίκα δίνει το χρώμα και τον αναγκαίο δυναμισμό για να γίνουν τα λόγια πράξεις . Αυτό που δηλαδή ξέρει καλύτερα από όλους να κάνει .Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :