Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)

 

Αριθμ. οικ. 4253/128/Φ320 – ΦΕΚ Τεύχος Β 262/03.02.2017
Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)
Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ασυρμάτου στη ζώνη συχνοτήτων πολιτών (Citizens’ Band – CB), των κατηγοριών των συσκευών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες CB.
Ο ραδιοεξοπλισμός CB, προορίζεται για χρήση χωρίς την ανάγκη ύπαρξης τεχνικών γνώσεων ή πιστοποίησης σχετικών ικανοτήτων και λειτουργεί σε βάση μη πρόκλησης παρεμβολών και μη προστασίας από παρεμβολές. Η εκπομπή και λήψη λαμβάνει χώρα στην ίδια συχνότητα (single frequency, simplex traffic).
Οι χρήσεις σταθμών CB αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση προσωπικών ραδιοεπικοινωνιακών αναγκών και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με οικονομικό ή άλλο επαγγελματικό όφελος. Οι υπόψη ραδιοεπικοινωνίες αφορούν επίσης στην παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών
πηγή odigostoupoliti.eu

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :