Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Έγγραφο προς τον Γ.Ε.Α.Β.Ε. σχετικά με την ενίσχυση με αστυνομικές δυνάμεις της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.

 ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  &  ΘΡΑΚΗΣ
Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής ,  Λ. Δημοκρατίας 3 ,  Τ.Κ 69 100  Κομοτηνή
( ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  )
       Τηλ. Επικοινωνίας:   Πρόεδρος :6944898800             Γενικός Γραμματέας :6938773152

Κομοτηνή  ,   13 –  02  – 2017                                                                  
  
  Π Ρ Ο Σ
       Τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρ. Ελλάδας
                                                                   Αντιστράτηγο κ.ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ Χρήστο
  
                                                                              Κ ο ι ν ο π ο  ι ε ί τ α ι :
  1. ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.–ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ.
  2. Διευθύνσεις Αστυνομίας Α.Μ.Θ.
  3. Δ.Α Σερρών
  4. Π.Ο.ΑΞΙ.Α

     Θέμα: « Ενίσχυση   της  Δ.Α  Σερρών  με  αστυνομικές  δυνάμεις  [διμοιρίες-Ο.Π.Κ.Ε]   
                    της  ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.»


   κ. Γενικέ Επιθεωρητά
   Με αφορμή τη σημερινή, επίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων σας ως νέου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, παρακαλούμε δεχτείτε τις πλέον εγκάρδιες και ειλικρινείς ευχές μας για επιτυχία στο έργο σας, με την προοπτική της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μας, για την αντιμετώπιση των αστυνομικών ζητημάτων της ευρύτερης περιοχής μας.
   Στο θεσμικό αυτό πλαίσιο και δεδομένου ότι την τρέχουσα περίοδο πραγματοποιείται ενίσχυση της Δ.Α Σερρών [πλησίον Υ.Ε.Δ Προμαχώνα] με αστυνομικές δυνάμεις ορισμένων Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.Θ.[Διμοιρίες Υποστήριξης-Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε κλπ], λόγω των «κινητοποιήσεων» μερίδας αγροτών, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την ύπαρξη παραπόνων εκ μέρους του προσωπικού προς τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσής μας, αναφορικά με τη συστηματική ταλαιπωρία που υφίστανται, αφενός λόγω συνεχών μετακινήσεων (πολυήμερη υπηρεσιακή παρουσία τους εκτός των γεωγραφικών ορίων των Διευθύνσεων Αστυνομίας υπαγωγής τους), αφετέρου λόγω της αδυναμίας τακτοποίησης των παράλληλων οικογενειακών τους υποχρεώσεων για το διάστημα αυτό και ό,τι άλλο συνεπάγεται μία εκτός έδρας μετακίνηση, ειδικά τη στιγμή που διατυπώνονται αμφιβολίες-ερωτηματικά, εάν όντως υπάρχει πραγματική υπηρεσιακή ανάγκη ή τελικά η μετακίνηση τόσο πολλών αστυνομικών δυνάμεων είναι άσκοπη.
   Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της αγαστής και εποικοδομητικής συνεργασίας μας για την εν γένει αντιμετώπιση της κατάστασης [όσο αυτή ακόμη διαρκέσει], θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τις ακόλουθες προτάσεις: α)ορθολογική αξιολόγηση του αριθμού των Διμοιριών που απαιτούνται στο σημείο, σε αναλογική συμφωνία της υφιστάμενης «απειλής» και του αριθμού παρόντων αγροτών, β) εναλλαγή της σύνθεσης του αστυνομικού προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία ως ενισχυτική δύναμη στο σημείο, γ)περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων προσωπικού ειδικά από τις απόμακρες Διευθύνσεις Αστυνομίας δ)χορήγηση επιπρόσθετων ημερήσιων αναπαύσεων στις μετακινούμενες δυνάμεις και ε)χορήγηση κινήτρων στελέχωσης των διμοιριών υποστήριξης και των Ο.Π.Κ.Ε (αύξηση μηνιαίου επιδόματος, υπηρεσιακές απαλλαγές κλπ) καθόσον ένεκα της συστηματικής ταλαιπωρίας που υφίστανται τα τελευταία χρόνια (Ειδομένη, αθλητικές αναμετρήσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ακραίων χώρων κλπ) παρατηρείται μειωμένη βούληση του προσωπικού, όλων των βαθμών για να τις στελεχώσουν.
  Τέλος, παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο συγκρότησης τουλάχιστον μιας  (1) Διμοιρίας Υποστήριξης ανά Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση της αρμοδιότητας σας, σε καθημερινή μόνιμη βάση, ως αποκλειστικό καθήκον του προσωπικού που την απαρτίζει, γεγονός που θα δώσει εξειδίκευση στην επιχειρησιακή δράση τους αλλά και ώθηση στην εκδήλωση σχετικής επιθυμίας.

F:\ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 2017.jpg

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :