Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ποιοι φόροι στήριξαν το πρωτογενές πλεόνασμα του Ιανουαρίου

 


Με υπέρβαση του στόχου για τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού κατά 331 εκατ. ευρώ ξεκίνησε ο πρώτος μήνας του έτους. Μεταξύ των φόρων που υπεραπέδωσαν συμβάλλοντας στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1 δισ. ευρώ για τον Ιανουάριο είναι ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, το ΦΠΑ πετρελαιοειδών και καπνού, καθώς και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Σημαντική στήριξη προσέφεραν και οι εισπράξεις από άμεσους και έμμεσους φόρους Παρελθόντων Ετών (ΠΟΕ), οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό προέρχονται από τις ρυθμίσεις οφειλών και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Αντίθετα λιγότερες από τις προσδοκώμενες ήταν οι εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αυξημένες εμφανίζονται και οι επιστροφές φόρων, ενώ αποκλίσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται από τους στόχους σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Σε δίαιτα, αν και λιγότερο αυστηρή, παραμένουν οι δαπάνες.

Τα στοιχεία αναλυτικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου 2017, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 839 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 888 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για πλεόνασμα 530 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.019 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.003 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 670 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.164 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 172 εκατ. ευρώ ή 4,3% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.047 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 331 εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2017 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 20 εκατ. ευρώ ή 357,2%,

β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 120 εκατ. ευρώ ή 53,8%,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 14 εκατ. ευρώ ή 15,2%,

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 9,6%,

ε) ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ ή 38,9%,

στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 32 εκατ. ευρώ ή 13,4%,

ζ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 61,2%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 106 εκατ. ευρώ ή 74,1%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 69 εκατ. ευρώ ή 25,2%,

ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 33 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 7 εκατ. ευρώ ή 1,8%,

β) ΦΠΑ λοιπών κατά 88 εκατ. ευρώ ή 6,8%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 14 εκατ. ευρώ ή 10,8%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 314 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (296 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2017 ανήλθαν στα 3.326 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 137 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.462 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.299 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 19 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 107 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 175 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ε.Ε, σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 27 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 118 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Α.Τ

πηγή in.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :