Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην έδρα του Οργανισμού CEPOL, στη Βουδαπέστη Ουγγαρίας

 

Η Αστυνομική Ακαδημία/Α.Ε.Α., μας γνωστοποίησε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα «Seconded National Expert» ως Υπευθύνου Διοργάνωσης Σεμιναρίων (SNE Course Manager) στην έδρα του Οργανισμού στη Βουδαπέστη Ουγγαρίας, (https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/job-vacancies), με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες:
• την οργάνωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος εργασιών του CEPOL για το έτος 2017 σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του CEPOL, 
• την υποστήριξη κύκλων μαθημάτων και σεμιναρίων, καθώς και την παροχή διοικητικής υποστήριξης, 
• την αξιολόγηση και να την υποβολή σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης του CEPOL, σχετικά με δραστηριότητες που ήρθαν εις πέρας, 
• την υποβολή προτάσεων στρατηγικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα για την προώθηση της αποτελεσματικότητας εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων, 
• τη συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα θέματα ενδιαφέροντος του CEPOL.

Λεπτομέρειες σχετικές με τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (eligibility criteria), τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, τα οποία πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι (essential selection criteria), το βαθμό και άλλες πληοφορίες, στις γραμματείες των Υπηρεσιών. 
Η διάρκεια απόσπασης θα είναι για (1) ένα έτος, από 01/03/2017 έως 28/02/2018. 
Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Οργανισμό αναλογικά με την απόσταση μεταξύ της έδρας της υπηρεσίας τους και την έδρα του Οργανισμό του CEPOL στη Βουδαπέστη (https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/job-vacancies).

πηγή eaynh.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :