Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αποτελέσματα εργασιών συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 Συνεδρίασε χθες 12 Δεκεμβρίου 2016 το ΔΣ της Ομοσπονδίας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
α. Συζήτηση-Διαμόρφωση τελικής πρότασης για την παράλληλη επετηρίδα των Αξιωματικών.
β. Διαμόρφωση πρότασης για την προαγωγή των Αθ/νων και Αξιωματικών Ν.3686/2008.
γ. Ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο επί των αγωγών για τα αναδρομικά 2015-2016.
δ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
Λόγω της σπουδαιότητας των ζητημάτων αυτών, στη συνεδρίαση κλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών Ενώσεων της Χώρας.
Μετά τη συζήτηση που έγινε αρχικά στα γραφεία της Ομοσπονδίας η συνεδρίαση συνεχίστηκε στην Αίθουσα Παύλος Μπακογιάννης του Αρχηγείου παρουσία της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας, ήτοι του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, του Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα κ. Τζανέτου Φιλιππάκου, του Αρχηγού Αντιστράτηγου κ. Κων/νου Τσουβάλα, της Προϊσταμένης Επιτελείου Αντιστρατήγου κας Ζαχαρούλας Τσιριγώτη, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Α.Ε.Α. Υποστρατήγου κ. Μανώλη Γρηγοράκη, του Διευθυντή του Γραφείου Αρχηγού Ταξιάρχου κ. Στυλιανού Βολυράκη και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού Α/Δ’ κ. Μιχαήλ Λαδωμένου.
DSCN0490 800 600Από την πλευρά μας αναπτύξαμε τις θέσεις και τις αποφάσεις του ΔΣ της Ομοσπονδίας για την αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης που θα διασφαλίζει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στο Σώμα, στα 35 έτη, κάτι που αποτελεί αδήριτη ανάγκη, μετά το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Επίσης, επαναφέραμε το αίτημά μας για την ρύθμιση της εξέλιξης των Ανθυπαστυνόμων και των Αξιωματικών του ν. 3686/2008, προκειμένου να εξομαλυνθεί η ανωμαλία που έχει προκύψει από την εφαρμογή του και των αλλαγών που ακολούθησαν έκτοτε, αλλά και προκειμένου να δοθεί προοπτική, κίνητρο και αναγνώριση της προσφοράς τους.
Ειδικότερα, προτείναμε τα ακόλουθα:
Α) Η ήδη ισχύουσα διάταξη των άρθρων 29 και 47 του ΠΔ 24/1977, που προβλέπει τη δυνατότητα παραμονής για τους Αστυνομικούς Διευθυντές που δεν έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, και κρίνονται ως μη προακτέοι κατά τις ετήσιες κρίσεις να επεκταθεί μέχρι το 35ο. Παράλληλα για τους αντίστοιχους Αστυνομικούς Διευθυντές που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και δεν έχουν ομοίως 35 έτη υπηρεσίας, να μην αποστρατεύονται αλλά να τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων σε παράλληλη επετηρίδα. Διευκρινίζεται ότι οι τιθέμενοι στην πρώτη κατάσταση (μη προακτέοι) θα διατηρούν τη σειρά τους στην επετηρίδα και θα κρίνονται κανονικά την επόμενη χρονιά ενώ οι ΕΟΘ θα κρίνονται μόνο για τη διατήρησή τους στη θέση αυτή ή για την αποστρατεία τους. Το ανώτατο χρονικό όριο παραμονής στις ανωτέρω καταστάσεις θα είναι δυο για την πρώτη και τρία για τη δεύτερη κατάσταση ή τρία σωρευτικά. Προϋπόθεση για να τεθεί κάποιος στη διαδικασία αυτή είναι να το αιτείται ο ίδιος.
Β) Η πρότασή μας για τους Ανθυπαστυνόμους έχει ως εξής:
"Οι Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας που πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα μετά από αίτησή τους και με τη συμπλήρωση εννιά ετών στον κατεχόμενο βαθμό να προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’. Οι ως άνω Υπαστυνόμοι να προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΠΔ 81/2016, ήτοι, μετά την παρέλευση 4 ετών στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ και μετά από 5 έτη στο βαθμό του Αστυνόμου Β’. Με την αποστρατεία τους, να τους απονέμεται ο βαθμός του Αστυνόμου Α’ χωρίς αξίωση περαιτέρω μισθολογικών ή άλλου βαθμολογικού χαρακτήρα προαγωγών.
Από την προαγωγή τους στο βαθμό του Αστυνόμου Β’ και εφεξής θα τοποθετούνται εκ νέου σε κενές οργανικές θέσεις του βαθμού τους και θα μετατίθενται κατά τα ισχύοντα."
Τόσο η πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία, όσον αφορά το θέμα της παραμονής των Αξιωματικών και της θέσπισης διατάξεων που θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα αυτή, κατανόησαν πλήρως το αίτημα πλην όμως τόνισαν τις οικονομικές του παραμέτρους με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η υλοποίησή του ιδίως σχετικά με τους ΕΟΘ, καθότι απαιτείται έγκριση δαπάνης από το ΓΛΚ.
Ο κ. Αρχηγός δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης σχεδίου π.δ. με την διαφοροποίηση στην πρώτη κατηγορία των μη προαγόμενων να είναι αντί των 35 τα 34 έτη και τη θέσπιση πλαφόν για τους ΕΟΘ, ώστε να μην υπερβαίνουν το 15% του συνόλου των οργανικών θέσεων των Αστυνομικών Διευθυντών. Όσον αφορά στους Ανθυπαστυνόμους, δήλωσε ότι μετά τις ετήσιες κρίσεις των Αξιωματικών, θα συνεχίσει τις εργασίες της η Επιτροπή που εξετάζει μεταξύ άλλων και το θέμα της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων προκειμένου να καταλήξει στην τελική της πρόταση σύμφωνα με όσα τεθούν και εκ μέρους των Ομοσπονδιών, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ρύθμισης του θέματος αυτού.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Θεωρούμε ότι με την εξέλιξη αυτή δικαιώνεται μια πολύχρονη προσπάθειά μας για την αποκατάσταση των αδικιών που υφίστανται πολλοί συνάδελφοί μας και ευελπιστούμε ότι έστω και στο παρά πέντε, καθότι έχουν στενέψει τα χρονικά περιθώρια, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις.
Ο αγώνας μας όπως έχουμε δεσμευθεί, θα είναι συνεχής και η μάχη για την επίλυση προβλημάτων καθημερινή, διότι αυτά δεν επιδέχονται άλλων αναβολών. Θα ήταν δε πολυτέλεια στις μέρες μας η οποιαδήποτε δική μας ανοχή ή επίδειξη πνεύματος κατανόησης σε ζητήματα αυτονόητα και που θα έπρεπε προ πολλού να έχουν διευθετηθεί.

πηγή poaxia.com

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :