Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων

 


Αριθμ. 220647/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4227/28.12.2016
Τροποποίηση της υπ’αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β)

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :