Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Άδεια ασθενείας τέκνων θα χορηγείται πλέον στους γονείς-δημοσίους υπαλλήλους, με νέο Φ.Ε.Κ!

 

Αναγνώστρια του Singleparent.gr, εργαζόμενη του δημοσίου τομέα, μας ενημέρωσε για τη νέα παράγραφο που προστέθηκε στο νέο ΦΕΚ. αρ. φύλλου 224-02/12/2016 και στο οποίο προστέθηκε η εξής παράγραφος:
Άρθρο 31: Άδεια ασθένειας τέκνων
1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.
Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».

Το ίδιο ισχύει και για δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους, καθώς στο ίδιο ΦΕΚ, αναφέρεται το εξής:
2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται η παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των
τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».

Δείτε όλα τα επιδόματα και τις άδειες συγκεντρωμένες όπως ισχύουν σήμερα, εδώ.
πηγή singleparent.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :