Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Έχουν οι Αστυνομικοί τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από το ΤΠΔΥ;; Ποιές ενέργειες πρέπει να γίνουν

 


Επειδή πολλοί συνάδελφοι μας θέτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλισή μας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και τη δυνατότητα αποχώρησής μας από αυτό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Όσοι ανήκουν στην πρώην Ε.Χ. και η κατάταξή τους πραγματοποιήθηκε μετά την 1/1/1993, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2676/99, τους δόθηκε προαιρετικά η δυνατότητα ασφάλισης στο Ταμείο αυτό, αλλά η αίτηση ένταξής τους δεν ανακαλείται.
- Το Ταμείο αυτό χορηγεί εφάπαξ βοηθήμα και οι κρατήσεις του για όσους ασφαλίστηκαν μετά το 1993, είναι 4% επί των μεικτών αποδοχών τους.
- Συνεπώς, όσοι λοιπόν είστε ασφαλισμένοι στην πρώην Ε.Χ. (όχι στην πρώην Α.Π.) και η κατάταξή σας είναι μετά το 1993, θα μπορείτε και εφόσον δεν θυμάστε εάν έχετε ρητά υπογράψει για την ένταξη και ασφάλισή σας στο Ταμείο αυτό, να κάνετε τις εξης ενέργειες:
α) Αρχικά την πρώτη αίτηση, υπόδειγμα 1 της οποίας σας κοινοποιούμε, προς το ΑΕΑ ιεραρχικά, ώστε να ενημερωθείτε εάν υπάρχει έγγραφη αίτηση ένταξής σας στο ΤΠΔΥ.
β) Εφόσον σας χορήγησει έγγραφη απάντηση ότι δεν υπάρχει η αίτησή σας, τότε τη δεύτερη αίτηση, υπόδειγμα 2 της οποίας σας κοινοποιούμε, προς το ΤΠΔΥ για τις περαιτέρω ενέργειες του Ταμείου.
- Όλες οι αιτήσεις σας να είναι θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής.
Ως Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης θα είμαστε στη διάθεσή σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία του χρήστη EKA Police.
Φωτογραφία του χρήστη EKA Police.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :