Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

ΜΤΠΥ. Καταβολή μερίσματος 2017 ανά τρίμηνο

 Αριθ. Φ30316/56630/Δ15.974 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4157/22.12.2016
Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2017.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:
Την καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ανά ημερολογιακό τρίμηνο για το έτος 2017.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υφυπουργός

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :