Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δείτε ποιους αφορά το ανώτατο όριο κύριας σύνταξης! - Καμία κύρια σύνταξη πάνω από 1.540 ευρώ!

 


Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
Με το σταγονόμετρο οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Εργασίας. Εν αναμονή λοιπόν της κύριας εγκυκλίου περί επαναπροσδιορισμού όλων των συντάξεων, με την οποία καθορίζεται η "Εθνική Σύνταξη", η "Ανταποδοτική Σύνταξη" και η "Προσωπική Διαφορά", που δεν είναι σύνταξη (δεν θα κουραστώ να το γράφω), εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ τη διευκρινιστική εγκύκλιο [ΕΔΩ] περί ανωτάτου ποσού κύριας σύνταξης.

Αυτή αφορά μόνον για όσους ισχύει το Χ-Ψ>2.000 ευρώαν δηλαδή το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του Ψ από το Χ μας δίδει αποτέλεσμα πάνω από 2.000 ευρώ. Ισχύει από 1 Ιουνίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2018Εκτιμάται ότι καμία πλέον πληρωτέα σύνταξη δεν θα υπερβαίνει τα 1.540 ευρώ. Χαμένοι ορισμένες κατηγορίες υψηλόβαθμων συναδέλφων με πολλά συντάξιμα χρόνια, όπως ιπτάμενοι - καταδρομείς - βατραχάνθρωποι κλπ και φυσικά πρώην Α/ΓΕΕΘΑ - Α/ΓΕΣ - Α/ΓΕΝ - Α/ΓΕΑ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Επί του ποσού των 2.000€, υπολογίζεται η κράτηση της ΕΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011ΕΑΣ (ν.3865/10): 2.000 ευρώ Χ 6% = 120 ευρώ. ΕΚΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ (ν.4002/11) κάτω των 60 ετών: 2.000 ευρώ - 120 ευρώ = 1.880 ευρώ. 1.880 ευρώ Χ 6% = 112,80 ευρώ.
Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της ανωτέρω παραγράφου ήτοι:
(1) Για άνω των 60 ετών ή αποστρατευθείς ευδοκίμως: [(2.000 - 120)/6%] = 112,80 ευρώ θα είναι η νέακράτηση για περίθαλψη. Άρα μηνιαίο φορολογητέο ποσό 1.767,20 ευρώΤο πληρωτέο ποσό θα είναι1.767,20 € μείον τον αναλογούντα φόρο.
(2) Για κάτω των 60 ετών και αποστρατευθέντα με αίτηση του: [(2.000 - 120 - 112,80)/6% = 106,03 ευρώ θα είναι η νέα κράτηση για περίθαλψη. Άρα μηνιαίο φορολογητέο ποσό 1.661,17 ευρώΤο πληρωτέο ποσό θα είναι 1.661,17 € μείον τον αναλογούντα φόρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016.

Ακολουθούν σχετικοί νόμοι και άρθρα

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :