Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Kέρδη από τζόγο και δωρεές χρημάτων-Τι ισχύει φορολογικά

 Μέχρι πριν μερικά χρόνια, τα εισοδήματα που αποκτούσαν οι Έλληνες πολίτες από παράπλευρες πηγές, πλην της σταθερής εργασίας τους δεν λαμβάνονταν ιδιαίτερα υπόψη από το φορολογικό μηχανισμό. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν πολύ δύσκολες συνθήκες επιβίωσης για τους πολίτες. Η ανεργία εκτοξεύτηκε στο 27%, χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν και τα εισοδήματα συρρικνώθηκαν δραματικά. Στο πλαίσιο αυτό, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία άρχισαν να ασχολούνται περισσότερο με αυτού του τύπου τα εισοδήματα. Το MoneyGuru.gr παρουσιάζει τις βασικές φορολογικές ρυθμίσεις που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας.
Παράλληλα με την κρίση, συντελέστηκε και μια φορολογική κοσμογονία όπου οι φορολογικές επιβαρύνσεις εκτοξεύτηκαν κατακόρυφα, σε πλήρη αντίθεση με την πορεία των εισοδημάτων με σκοπό πάντα την άντληση κρατικών εσόδων ενώ εισήλθαν βίαια στην οικονομική μας ζω τεκμήρια, πόθεν έσχες, οικονομικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Τα παραπάνω συνδυάστηκαν δραματικά με ένα πολύ επιθετικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο “απειλεί” συνεχώς τους πολίτες με φυλακίσεις και ποινικές διώξεις για οποιοδήποτε μικρό, μεγάλο, ακούσιο ή εκούσιο παράπτωμα.
Στο παραπάνω πλαίσιο, πολλοί συμπολίτες μας προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από λύσεις αντισυμβατικές και οικονομικές συναλλαγές (μεταξύ των πολιτών) οι οποίες ξεφεύγουν από τις συνηθισμένες. Αυτές οι αντισυμβατικές λύσεις θα πρέπει όμως να αιτιολογούνται στις φορολογικές αρχές και να δηλώνονται ώστε να μην προστίθενται περισσότερα προβλήματα από τα ήδη υπάρχοντα.

Εισόδημα από τυχερά παιχνίδια 

Είναι γεγονός ότι στα χρόνια της κρίσης τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εταιρειών τζόγου γιγαντώθηκαν. Αυτό διότι η χρήση της τύχης αποτελεί μια βασική διέξοδο συμπλήρωσης εισοδήματος και μια θεωρητική ελπίδα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Πολύς κόσμος εξαιτίας τύχης και ικανοτήτων έχει καταφέρει να επιβιώσει με τη χρήση τυχερών παιχνιδιών παντός τύπου, από λαχεία έως αθλητικό στοίχημα. Τα έσοδα αυτά φυσικά δεν είναι αφορολόγητα.
Σύμφωνα με το Ν.2961/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4093/2012 τα κέρδη αυτά φορολογούνται και συγκεκριμένα σε φορολόγηση υποβάλλονται:
   α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα,
   β) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ Α. Ε., περιλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται μέσω των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39 του v. 4002/2011,
   γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011,
   δ) τα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι και
   ε) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 60 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι στα λαχεία υπάρχει αφορολόγητο μέχρι 100 ευρώ κέρδη αλλά υποβάλλονται σε φόρο 10% για κέρδη από 100 μέχρι και 1.000 ευρώ και 15% από χίλια ευρώ και πάνω. Για τις περιπτώσεις στοιχήματος και άλλων αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων προβλέπεται από τον Ν.4141/2013, Παράγραφος 18 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013:
«2. Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ” και δ” της παραγράφου 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.»  
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο υπόχρεος φόρου είναι ο κερδισμένος πολίτης όμως ο φόρος παρακρατείται στην πηγή του δηλαδή οι εταιρίες που διοργανώνουν το παίγνιο ή το λαχείο παρακρατούν το σχετικό φόρο πριν αποδώσουν τα κέρδη στον πολίτη, τα οποία αποδίδονται πλέον καθαρά.
Πως τα δηλώνουμε
Είναι λοιπόν προφανές ότι ένας πολίτης οφείλει να δηλώσει αυτά τα έσοδά του. Στην πραγματικότητα τα κέρδη αυτά δεν είναι εισόδημα τακτικό αλλά ποσά τα οποία συνήθως αιτιολογούν τεκμήρια. Ως εκ τούτου, τα κέρδη από τυχερά παίγνια μπορούν να σας γλυτώσουν από πρόσθετους φόρους στα τεκμήρια διαβίωσης. Τα ποσά αυτά τοποθετούνται στον κωδικό 781/782 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υπολογίζονται ως εισόδημα για την κάλυψη τεκμηρίων, με την παρακράτηση που γίνεται εξαντλείται η όποια φορολογική υποχρέωση και δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά.
Υφίσταται όμως μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει να την παραβλέψουμε. Τα κέρδη από το στοίχημα υπολογίζονται ορθώς στο καθαρό ποσό, δηλαδή μετά τη αφαίρεση του κόστους του δελτίου, τι γίνεται όμως στο σύνολο του χρόνου; Τι γίνεται εφόσον κάποιος έχει ένα Χ κόστος μη κερδισμένων δελτίων και μια Υ είσπραξη κερδισμένων; Εδώ δεν υπάρχει κάποια συνολική πρόβλεψη προσθαφαίρεσης και υπολογισμού του καθαρού ετήσιου κέδρους ως εισόδημα. Ενδεχομένως να υπάρχει μαι τέτοια ανάγκη όπου θα πρέπει η εταιρία του στοιχήματος να υπολογίζει και να αποστέλλει στην ΔΟΥ το καθαρό ποσό κέδρους ή ζημιάς περίπου με τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται πλέον τα κέρδη και οι ζημιές από μετοχές και ακίνητα.

Δωρεές από συγγενείς και όχι μόνον 

Πάμπολλοι συμπολίτες μας επιβιώνουν πλέον με τη φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη των δικών τους ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Όταν όμως έρχεται η ώρα της φορολογικής δήλωσης, οι φορολογικές αρχές δεν φημίζονται για τις αρετές αυτές. Οι άνθρωποι που ζουν με δωρεές θα πρέπει κάπως να αιτιολογήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης τους διότι κινδυνεύουν με φόρους που θα είναι αδύνατο να αποπληρώσουν. Οι δωρεές χρημάτων είναι μια συνηθισμένη λύση. Με τις δωρεές επιβιώνεις αλλά θα πρέπει να το αποδείξεις και στην εφορία. Ως εκ τούτου αυτός που έλαβε τις δωρεές θα πρέπει να τις συμπληρώσει στην δήλωση εισοδήματος ώστε να αιτιολογήσει τα τεκμήρια του. Αυτή η περίπτωση είναι αρκετά πιο πολύπλοκη και δύσκολη διότι αφενός οι δωρεές αυτές λογικά ήρθαν τμηματικές κατά τη διάρκεια του χρόνου και αφετέρου υπόκεινται σε φορολόγηση.
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.2961/2001:
2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν σας δίνει χρήματα μέσα στο έτος για να ζήσετε πρόσωπο Α’ κατηγορίας (γονείς ή τέκνα), τότε η δωρεά αυτή φορολογείται με 10%. Αν σας «ζούνε» πρόσωπα Β’ κατηγορίας όπως, αδέλφια, πατριοί και μητριές, τέκνα εξ’ αγχιστείας, πεθερικά τότε η φορολόγηση πάει στο 20% ενώ αν σας ζουν πρόσωπα Γ κατηγορίας, όπως ξαδέλφια, θείοι, θείες ή άτομα δίχως συγγένεια τότε μιλάμε για συντελεστή 40%.
Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο αφορολόγητο, ο φόρος επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Το ζήτημα δυσκολεύει από τις διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει και ο δωρολήπτης και δωρεοδόχος να πάνε στην ΔΟΥ και εφόσον γνωρίζουν επακριβώς το ποσό που δόθηκε, να δηλώσουν το ποσό και να πληρωθεί ο αναλογούν φόρος. Φυσικά αν ο πολίτης έχει λάβει ποσά από περισσότερα από ένα άτομα θα πρέπει να κάνει το ίδιο. Το σύνολο των εν λόγω ποσών θα πρέπει κατά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο πολίτης, να το αναγράψει επίσης στον κωδικό 781/782 που καλύπτει τα τεκμήρια και δεν υπόκειται σε έκτακτη εισφορά.
http://www.moneyguru.gr/
αναδημοσίευση από foroline.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :