Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Νεα Προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού με την ιδιότητα των Guest Officers στην EUROPOL.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Εκδόθηκε την 5/11/2016 διαταγή του Αρχηγείου προς όλες τις Υπηρεσίες για την προκήρυξη θέσεων πρόσληψης.
Κατά την προκήρυξη περιγράφεται το αντικείμενο εργασίας των προσληφθέντων αλλά και οι προϋποθέσεις - προσόντα των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν το βαθμό του Αστυφύλακα έως και Αστυνόμου Β' με 5ετη πραγματική υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ.
Η σύνταξη καταλληλότητας θα γίνει από τις Υπηρεσίες έως 20/11/2016. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε Υπηρεσία η ημερομηνία υποβολής αίτησης μπορεί να εκπνεύσει πριν τις 20/11.
Πέραν των προϋποθέσεων υπάρχουν και περιοριστικές διατάξεις για τις οποίες θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην Υπηρεσία του.
πηγή posyfy.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :