Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Θεσμοθέτηση ορίου αποδοχής παραιτήσεων ζητά η Ένωση Στρατιωτικών Θεσσαλίας

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του Προέδρου της Ε.Σ.ΠΕ.Θ
Υπλγού (ΕΜ) Στέφανου Κουκουράβα

Λάρισα 04 Νοεμβρίου 2016
ΘΕΜΑ
:
  Αποστρατεία Στελεχών ΕΔ


1.         Τις τελευταίες ημέρες έχω γίνει αποδέκτης προβληματισμών μεγάλου αριθμού συναδέλφων και κατόπιν παραίνεσης τους, έκρινα σκόπιμο να σας αποστείλω την παρούσα επιστολή, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη του θέματος της διαδικασίας αποδοχής των αιτήσεων των στελεχών των Ε.Δ, όσον αφορά την απομάκρυνσή τους από τις τάξεις του στρατεύματος, διαδικασία η οποία μέχρι σήμερα φέρεται να είναι υπερβολικά χρονοβόρα, επιτείνοντας την αβεβαιότητα και την αγωνία των συναδέλφων.

2.         Τα στελέχη των Ε.Δ που προβαίνουν σε υποβολή αίτησης αποστρατείας ή παραιτήσεως, είναι σαφές ότι επιθυμούν την άμεση απομάκρυνση τους από την ενεργό υπηρεσία και την ταχεία επάνοδό τους στον ιδιωτικό βίο, για καθαρά προσωπικούς λόγους, οι οποίοι παρέλκουν της αρμοδιότητας της υπηρεσίας.

3.         Επί αυτής λοιπόν της διαδικασίας, είναι απαραίτητο τα στελέχη να γνωρίζουν επακριβώς και εκ των προτέρων το διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή της, καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου εκτιμάται, κατά προσέγγιση, ότι θα αποστρατευθούν. Επισημαίνεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στον ίδιο θεσμικό φορέα (ΥΠ.ΕΘ.Α) το πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με  πληροφορίες, συνταξιοδοτείται σε διάστημα μόλις 2 μηνών, ενώ για το στρατιωτικό προσωπικό το διάστημα αυτό φέρεται ενίοτε να φτάνει -ίσως σε μερικές περιπτώσεις να ξεπερνά- και τους 6 μήνες.  

4.         Η δυνατότητα προσδιορισμού του εκτιμώμενου χρόνου αποστρατείας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους ενδιαφερόμενους, διότι με την προσμέτρηση του χρονικού διαστήματος μέχρι την αποστρατεία, διευκολύνονται οι υπολογισμοί που γίνονται (εκ των προτέρων) για τη συμπλήρωση των διάφορων χρονικών ορίων που σχετίζονται με το συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, τις ωριμάνσεις του χρόνου υπηρεσίας κτλ). Κατ΄ αυτό τον τρόπο, τα στελέχη δεν θα στερούνται, εκ παραδρομής ή από άγνοια, ωρίμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους και δεν θα βρίσκονται συνεχώς υπό την πίεση και την αβεβαιότητα του χρόνου αποστρατείας.

5.         Παράλληλα, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την εξοικονόμηση πόρων και τον περιορισμό του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, κρίνεται επωφελέστερο η αναφορά παραίτησης ή αποστρατείας να προωθείται δια ηλεκτρονικών μέσων, σε ψηφιακή μορφή (pdf), ώστε να επιτυγχάνεται η ταχεία προώθησή της, από τον άμεσα προϊστάμενο Σχηματισμό απευθείας προς τον αρμόδιο φορέα (Διεύθυνση) του ΓΕΣ, με παράλληλη κοινοποίηση στα ενδιάμεσα κλιμάκια της ιεραρχίας και ΟΧΙ με σταδιακή διαβίβαση αυτής σε όλη την κλίμακα της διοικήσεως μέσω της υπηρεσίας στρατιωτικής αλληλογραφίας (ταχυδρομείο), όπως γίνεται μέχρι σήμερα, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και μάλλον αναχρονιστική, δεδομένης της τεχνολογικής επανάστασης που βιώνουμε.

            6.         Κατόπιν των παραπάνω, για την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος του στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ και για τον εκσυγχρονισμό της συγκεκριμένης διαδικασίας, προτείνονται τα εξής:

  • Καθορισμός, με θεσμικό κείμενο, του ανωτάτου χρονικού διαστήματος, από την στιγμή που θα υποβληθεί η αναφορά παραίτησης ή αποστρατείας, έως την ημερομηνία διαγραφής. Ενδεικτικά προτεινόμενος χρόνος, δύο (2) ή τρείς (3) μήνες.

  • Υποβολή και προώθηση της απαιτούμενης αλληλογραφίας, με μέριμνα του άμεσα προϊσταμένου Σχηματισμού, δια ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς  εμπλοκή των ενδιάμεσων κλιμακίων τη ιεραρχίας (Μείζονες Σχηματισμοί και Διοικήσεις), για τη μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της συγκεκριμένης διεργασίας, η οποία είναι απολύτως τυπική ως διαδικασία και προφανώς δεν απαιτείται η γνωμοδότηση όλων των κλιμακίων διοίκησης.


Με εκτίμηση


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

πηγή espeth.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :