Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Νομοσχέδιο Υπ. Εσωτερικών με το οποίο λύνονται προβλήματα που απασχολούν και Αστυνομικούς,Λιμενικούς και Πυροσβέστες

 
Ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 , σύμφωνα με το opengov.gr  η δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο λύνονται σοβαρά προβλήματα τα οποία απασχολούν εργαζομένους ,ανάμεσα στους οποίους και Αστυνομικούς,Λιμενικούς και Πυροσβέστες στον τομέα σίτισης και διαμονής σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές .

Άρθρο 59 Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών

Στο άρθρο 19 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται (γ΄) εδάφιο, ως εξής:
«γ΄. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. του άρθρου 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εφόσον ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους μονίμους κατοίκους των περιοχών αυτών».

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε ολόκληρη την ΑΙτιολογική Έκθεση και το Σχέδιο Νόμου :

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :