Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αγιασμός τελέστηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

 

Τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς, 25ης Νοεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ στό Τμῆμα Δοκίμων Ἀστυφυλάκων τῆς Σχολῆς Ἀστυφυλάκων Κομοτηνῆς, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τῶν προτοετῶν παρουσίᾳ τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Σχολῶν Ἀστυφυλάκων καί τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τμήματος Δοκίμων Ἀστυφυλάκων Κομοτηνῆς.
Μετά τήν τελετήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντεελήμων συνεχάρη τούς πρωτοετεῖς καί εὐχήθηκε καλήν σταδιοδρομίαν μέ τον φωτισμόν τοῦ Θεοῦ καί τά δέοντα πρός τήν διοίκησιν.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

πηγή thrakikiagora.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :