Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Οι αλλαγές του τελευταίου έτους στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 Με το Νόμο 4335/2015 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος ψηφίστηκε εσπευσμένα, ως «προαπαιτούμενο» συμφωνίας για το Τρίτο Μνημόνιο.
Οι εκτεταμένες αλλαγές που επήλθαν σχεδόν σε όλο το φάσμα του αστικού δικονομικού δικαίου κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία του Συγκριτικού Πίνακα Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων, με στόχο την επισήμανση και την ευχερέστερη κατανόησή τους από το φοιτητή Νομικής, το νέο και μαχόμενο δικηγόρο, το δικαστή και, εν γένει, από κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη και την εφαρμογή του δικαίου.
Δεδομένου ότι ήδη, με τους Νόμους 4370/2016 και 4411/2016 επήλθαν περαιτέρω τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ, οι συντάκτες του Πίνακα προχώρησαν στη δημοσίευση επικαιροποιημένης έκδοσής του, στην οποία ενσωματώθηκαν οι αλλαγές του τελευταίου έτους, ενώ έγιναν διορθώσεις ώστε να διακρίνονται επ' ακριβώς τα κυριότερα σημεία στα οποία διαφοροποιούνται οι νέες διατάξεις από τις παλαιές.
Όπως επισημαίνουν οι δικηγόροι που επιμελήθηκαν το έργο, η «ετεροχρονισμένη» έναρξη ευρείας εφαρμογής του νέου ΚΠολΔ, μετά τη λήξη της πολύμηνης αποχής των δικηγόρων, θα αναδείξει στην πράξη τον προβληματικό χαρακτήρα ή ακόμα και το ανεφάρμοστο αρκετών επιμέρους διατάξεων.
Σε κάθε περίπτωση, είναι ευκταίο οι όποιες αμφισβητήσεις ως προς την ερμηνεία συγκεκριμένων ρυθμίσεων να επιλύονται από τα δικαστήρια σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και πάντοτε με γνώμονα την ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.
Την επικαιροποιημένη έκδοση του Συγκριτικού Πίνακα Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

πηγή lawspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :