Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Με συνδικαλιστικό εκπρόσωπο τα Δ.Σ. των ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ

 Με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός εκλεγμένου εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, θα συνεδριάζουν τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών Μετοχικών  Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή Στρατού (ΜΤΣ) , Ναυτικού (ΜΤΝ) και Αεροπορίας (ΜΤΑ) καθώς και οι Διοικούσες Επιτροπές των υπ' αυτών λογαριασμών (ΕΛΟΑΣ, ΕΛΟΑΝ, ΕΛΟΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 50, παρ. 18,  του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4407/2016 "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις."

Μέχρι σήμερα, στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων Στρατού και Ναυτικού ΔΕΝ συμμετέχουν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εν ενεργεία στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία είναι μέτοχοι των παραπάνω Ταμείων.

Η διάταξη με την οποία θεσμοθετείται η υποχρεωτική συμμετοχή ενός εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών στα Μετοχικά Ταμεία: 

 18. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου εδαφίου της τέταρτης παραγράφου τουπαρόντος άρθρου, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού και υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής, εκλέγεται απότο συνέδριο της Ομοσπονδίας, συμμετέχει υποχρεωτικάστο Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου ΜετοχικούΤαμείου (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) και των υπ’αυτών λογαριασμών.»

πηγή limenikidrasi.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :